פניית המוקד להגנת הפרט לראש ממשלת ישראל בדרישה לבטל את החלטת ממשלה 3598 והאיסור הגורף על הליכי איחוד משפחות עם תושבי רצועת עזה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
פניית המוקד להגנת הפרט לראש ממשלת ישראל בדרישה לבטל את החלטת ממשלה 3598 והאיסור הגורף על הליכי איחוד משפחות עם תושבי רצועת עזה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 05.07.2012
פניית המוקד להגנת הפרט לראש ממשלת ישראל בדרישה לבטל את החלטת ממשלה 3598 והאיסור הגורף על הליכי איחוד משפחות עם תושבי רצועת עזה
פניית המוקד להגנת הפרט לראש הממשלה בדרישה לבטל את החלטת הממשלה 3598 האוסרת באופן גורף הליכי איחוד משפחות (אחמ"ש) של תושבי ישראל עם תושבי רצועת עזה. המוקד טוען כי החלטת הממשלה אינה עומדת בעקרונות יסוד חוקתיים וחורגת באופן קיצוני מהוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה). המוקד מוסיף כי החלטת הממשלה התקבלה תוך פגיעה בלתי מידתית ובלתי סבירה בזכויות יסוד, ללא הסמכה חוקית לכך; בהיעדר סמכות, תוך פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות; ותוך כבילת שיקול הדעת מקום שהדין קובע כי יש לערוך מבחנים פרטניים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט לראש הממשלה בדרישה לבטל את החלטת הממשלה 3598 האוסרת באופן גורף הליכי איחוד משפחות (אחמ"ש) של תושבי ישראל עם תושבי רצועת עזה. המוקד טוען כי החלטת הממשלה אינה עומדת בעקרונות יסוד חוקתיים וחורגת באופן קיצוני מהוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה). המוקד מוסיף כי החלטת הממשלה התקבלה תוך פגיעה בלתי מידתית ובלתי סבירה בזכויות יסוד, ללא הסמכה חוקית לכך; בהיעדר סמכות, תוך פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות; ותוך כבילת שיקול הדעת מקום שהדין קובע כי יש לערוך מבחנים פרטניים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות