בג"ץ 4047/13 - חדרי ואח' נ' ראש הממשלה ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4047/13 - חדרי ואח' נ' ראש הממשלה ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 06.06.2013
בג"ץ 4047/13 - חדרי ואח' נ' ראש הממשלה ואח' עתירה למתן צו על תנאי

עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לראש הממשלה לבטל את החלטת הממשלה 3598 האוסרת באופן גורף הליכי איחוד משפחות (אחמ"ש) של ישראלים עם תושבי רצועת עזה. המוקד טוען כי החלטת הממשלה חורגת באופן קיצוני מהוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) וקובעת מדיניות בלתי חוקתית בהיעדר סמכות, תוך פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות ותוך כבילת שיקול הדעת שהוקנה לשר הפנים בבחינת בקשות פרטניות. המוקד מדגיש כי החלטת הממשלה פוגעת באופן בלתי סביר ובלתי מידתי בזכויות יסוד, ובראשן הזכות לחיי משפחה, ללא הסמכה חוקית לכך, ועל כן דינה להתבטל.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לראש הממשלה לבטל את החלטת הממשלה 3598 האוסרת באופן גורף הליכי איחוד משפחות (אחמ"ש) של ישראלים עם תושבי רצועת עזה. המוקד טוען כי החלטת הממשלה חורגת באופן קיצוני מהוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) וקובעת מדיניות בלתי חוקתית בהיעדר סמכות, תוך פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות ותוך כבילת שיקול הדעת שהוקנה לשר הפנים בבחינת בקשות פרטניות. המוקד מדגיש כי החלטת הממשלה פוגעת באופן בלתי סביר ובלתי מידתי בזכויות יסוד, ובראשן הזכות לחיי משפחה, ללא הסמכה חוקית לכך, ועל כן דינה להתבטל.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות