בג"ץ 4047/13, עע"ם 7212/12 - חדרי ואח' נ' ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו ואח' תגובה והודעה מטעם העותרים והמערערים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4047/13, עע"ם 7212/12 - חדרי ואח' נ' ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו ואח' תגובה והודעה מטעם העותרים והמערערים
כתבי בי דין | תגובה | 29.09.2014
בג"ץ 4047/13, עע"ם 7212/12 - חדרי ואח' נ' ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו ואח' תגובה והודעה מטעם העותרים והמערערים
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה בעתירת המוקד להורות לראש הממשלה לבטל את החלטת הממשלה 3598 האוסרת באופן גורף הליכי איחוד משפחות של ישראלים עם תושבי רצועת עזה. המוקד טוען כי החריגים שקבעה המדינה ממלאים חלקית בלבד את הנחיות בית המשפט, ואינם הולמים את רוח הדברים שנאמרו בדיון. המוקד טוען כי המדינה מתעלמת מכך שמאז שנת 2000 היא מונעת ממי שמתגוררים בגדה אך רשומים במרשם האוכלוסין כתושבי הרצועה לשנות את כתובתם. בנוסף, גבולות התקופה שקבעה המדינה לעניין החריג השני אינם מונעים לחלוטין את פגיעתה הרטרואקטיבית של החלטת הממשלה, כיוון שהחלטה זו – שהתקבלה למעלה משנה לאחר מכן – היא שהרחיבה את תחולתו של סעיף 3ד לחוק ואסרה הפעלת שיקול דעת ביחס לבקשות אלו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה בעתירת המוקד להורות לראש הממשלה לבטל את החלטת הממשלה 3598 האוסרת באופן גורף הליכי איחוד משפחות של ישראלים עם תושבי רצועת עזה. המוקד טוען כי החריגים שקבעה המדינה ממלאים חלקית בלבד את הנחיות בית המשפט, ואינם הולמים את רוח הדברים שנאמרו בדיון. המוקד טוען כי המדינה מתעלמת מכך שמאז שנת 2000 היא מונעת ממי שמתגוררים בגדה אך רשומים במרשם האוכלוסין כתושבי הרצועה לשנות את כתובתם. בנוסף, גבולות התקופה שקבעה המדינה לעניין החריג השני אינם מונעים לחלוטין את פגיעתה הרטרואקטיבית של החלטת הממשלה, כיוון שהחלטה זו – שהתקבלה למעלה משנה לאחר מכן – היא שהרחיבה את תחולתו של סעיף 3ד לחוק ואסרה הפעלת שיקול דעת ביחס לבקשות אלו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות