המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 4047/13, עע"ם 7212/12 - חדרי, אחמד ואח' נ' ראש הממשלה פרוטוקול
חזרה לעמוד הקודם
21.05.2014|מסמכים אחרים|פרוטוקול

בג"ץ 4047/13, עע"ם 7212/12 - חדרי, אחמד ואח' נ' ראש הממשלה פרוטוקול

דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לממשלה לבטל את החלטה 3598, המנחה את שר הפנים שלא לאשר בקשה לאיחוד משפחה בישראל למי שמתגורר ברצועת עזה, וכן למי שרשום במרשם האוכלוסין כתושב הרצועה אך אינו מתגורר בה. בית המשפט רומז שאין בכוונתו להורות על ביטול גורף של החלטת הממשלה. עם זאת מנחה בית המשפט את המדינה לבחון את גיבושה של מדיניות מיוחדת כלפי שתי קבוצות של חריגים – אנשים שהגישו בקשה לאיחוד משפחה עוד לפני שהתקבלה החלטת הממשלה, ואנשים שרק רשומים כתושבי עזה אך לא מתגוררים בה בפועל תקופה ממושכת. המדינה מתחייבת למסור הודעת עדכון בתוך 45 יום.