בג"ץ 4047/13, עע"ם 7212/12 - חדרי, אחמד ואח' נ' ראש הממשלה פרוטוקול המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4047/13, עע"ם 7212/12 - חדרי, אחמד ואח' נ' ראש הממשלה פרוטוקול
מסמכים אחרים | פרוטוקול | 21.05.2014
בג"ץ 4047/13, עע"ם 7212/12 - חדרי, אחמד ואח' נ' ראש הממשלה פרוטוקול
דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לממשלה לבטל את החלטה 3598, המנחה את שר הפנים שלא לאשר בקשה לאיחוד משפחה בישראל למי שמתגורר ברצועת עזה, וכן למי שרשום במרשם האוכלוסין כתושב הרצועה אך אינו מתגורר בה. בית המשפט רומז שאין בכוונתו להורות על ביטול גורף של החלטת הממשלה. עם זאת מנחה בית המשפט את המדינה לבחון את גיבושה של מדיניות מיוחדת כלפי שתי קבוצות של חריגים – אנשים שהגישו בקשה לאיחוד משפחה עוד לפני שהתקבלה החלטת הממשלה, ואנשים שרק רשומים כתושבי עזה אך לא מתגוררים בה בפועל תקופה ממושכת. המדינה מתחייבת למסור הודעת עדכון בתוך 45 יום.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לממשלה לבטל את החלטה 3598, המנחה את שר הפנים שלא לאשר בקשה לאיחוד משפחה בישראל למי שמתגורר ברצועת עזה, וכן למי שרשום במרשם האוכלוסין כתושב הרצועה אך אינו מתגורר בה. בית המשפט רומז שאין בכוונתו להורות על ביטול גורף של החלטת הממשלה. עם זאת מנחה בית המשפט את המדינה לבחון את גיבושה של מדיניות מיוחדת כלפי שתי קבוצות של חריגים – אנשים שהגישו בקשה לאיחוד משפחה עוד לפני שהתקבלה החלטת הממשלה, ואנשים שרק רשומים כתושבי עזה אך לא מתגוררים בה בפועל תקופה ממושכת. המדינה מתחייבת למסור הודעת עדכון בתוך 45 יום.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות