המוקד להגנת הפרט - עע"ם 7212/12 - אחמד ואח' נ' שר הפנים הודעת ערעור
חזרה לעמוד הקודם
09.10.2012|כתבי בי דין|ערעור

עע"ם 7212/12 - אחמד ואח' נ' שר הפנים הודעת ערעור

ערעור המוקד להגנת הפרט על פסק דין בעתירה נגד החלטת ועדת ההשגה לזרים, הדוחה בקשה לאיחוד משפחות (אחמ"ש) של תושבת ירושלים המזרחית עם בעלה, תושב רצועת עזה. המוקד טוען, כי בקובעו כי יש להחילה רטרואקטיבית על בקשות שהוגשו לפני קבלת ההחלטה נקט בית המשפט פרשנות שגויה ומרחיבה ביותר של החלטת הממשלה 3598. המוקד מדגיש, כי פרשנות זו לא רק פוגעת קשות בזכות היסוד לחיי משפחה, אלא גם מנוגדת לנוסח החוק עצמו. המוקד מוסיף, כי החלטת הממשלה אינה מבטלת את שיקול דעתו של שר הפנים, הנדרש לבחינה פרטנית ומידתית של בקשות אחמ"ש עם תושבי עזה.