עע"ם 7212/12 - אחמד ואח' נ' שר הפנים הודעת ערעור המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 7212/12 - אחמד ואח' נ' שר הפנים הודעת ערעור
כתבי בי דין | ערעור | 09.10.2012
עע"ם 7212/12 - אחמד ואח' נ' שר הפנים הודעת ערעור
ערעור המוקד להגנת הפרט על פסק דין בעתירה נגד החלטת ועדת ההשגה לזרים, הדוחה בקשה לאיחוד משפחות (אחמ"ש) של תושבת ירושלים המזרחית עם בעלה, תושב רצועת עזה. המוקד טוען, כי בקובעו כי יש להחילה רטרואקטיבית על בקשות שהוגשו לפני קבלת ההחלטה נקט בית המשפט פרשנות שגויה ומרחיבה ביותר של החלטת הממשלה 3598. המוקד מדגיש, כי פרשנות זו לא רק פוגעת קשות בזכות היסוד לחיי משפחה, אלא גם מנוגדת לנוסח החוק עצמו. המוקד מוסיף, כי החלטת הממשלה אינה מבטלת את שיקול דעתו של שר הפנים, הנדרש לבחינה פרטנית ומידתית של בקשות אחמ"ש עם תושבי עזה.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ערעור המוקד להגנת הפרט על פסק דין בעתירה נגד החלטת ועדת ההשגה לזרים, הדוחה בקשה לאיחוד משפחות (אחמ"ש) של תושבת ירושלים המזרחית עם בעלה, תושב רצועת עזה. המוקד טוען, כי בקובעו כי יש להחילה רטרואקטיבית על בקשות שהוגשו לפני קבלת ההחלטה נקט בית המשפט פרשנות שגויה ומרחיבה ביותר של החלטת הממשלה 3598. המוקד מדגיש, כי פרשנות זו לא רק פוגעת קשות בזכות היסוד לחיי משפחה, אלא גם מנוגדת לנוסח החוק עצמו. המוקד מוסיף, כי החלטת הממשלה אינה מבטלת את שיקול דעתו של שר הפנים, הנדרש לבחינה פרטנית ומידתית של בקשות אחמ"ש עם תושבי עזה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות