בג"ץ 4047/13 עע"ם 7212/12 - חדרי ואח' נ' ראש הממשלה ואח' הודעה מטעם המדינה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4047/13 עע"ם 7212/12 - חדרי ואח' נ' ראש הממשלה ואח' הודעה מטעם המדינה
כתבי בי דין | הודעה | 15.09.2014
בג"ץ 4047/13 עע"ם 7212/12 - חדרי ואח' נ' ראש הממשלה ואח' הודעה מטעם המדינה
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לראש הממשלה לבטל את החלטת הממשלה 3598 האוסרת באופן מוחלט הליכי איחוד משפחות (אחמ"ש) של ישראלים עם תושבי רצועת עזה. המדינה מודיעה שההחלטה לא תחול בשני מקרים. המקרה האחד הוא של תושבי הרצועה המתגוררים בגדה המערבית כדין; והאחר הוא של תושבי הרצועה שהבקשה לאחמ"ש עבורם הוגשה בין 1.8.2005 (מועד כניסתו לתוקף של התיקון הראשון לחוק האזרחות והכניסה לישראל) ל-28.3.2007 (מועד כניסתו לתוקף של התיקון השני לחוק, אשר הרחיב את הוראות סעיף 3ד באופן שמאפשר דחיית בקשות לאחמ"ש בגין סיכון הנובע מעצם המגורים באיזור בו מתבצעת פעילות מסוכנת).
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לראש הממשלה לבטל את החלטת הממשלה 3598 האוסרת באופן מוחלט הליכי איחוד משפחות (אחמ"ש) של ישראלים עם תושבי רצועת עזה. המדינה מודיעה שההחלטה לא תחול בשני מקרים. המקרה האחד הוא של תושבי הרצועה המתגוררים בגדה המערבית כדין; והאחר הוא של תושבי הרצועה שהבקשה לאחמ"ש עבורם הוגשה בין 1.8.2005 (מועד כניסתו לתוקף של התיקון הראשון לחוק האזרחות והכניסה לישראל) ל-28.3.2007 (מועד כניסתו לתוקף של התיקון השני לחוק, אשר הרחיב את הוראות סעיף 3ד באופן שמאפשר דחיית בקשות לאחמ"ש בגין סיכון הנובע מעצם המגורים באיזור בו מתבצעת פעילות מסוכנת).
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות