המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 4047/13 עע"ם 7212/12 - חדרי ואח' נ' ראש הממשלה ואח' הודעה מטעם המדינה
חזרה לעמוד הקודם
15.09.2014|כתבי בי דין|הודעה

בג"ץ 4047/13 עע"ם 7212/12 - חדרי ואח' נ' ראש הממשלה ואח' הודעה מטעם המדינה

הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לראש הממשלה לבטל את החלטת הממשלה 3598 האוסרת באופן מוחלט הליכי איחוד משפחות (אחמ"ש) של ישראלים עם תושבי רצועת עזה. המדינה מודיעה שההחלטה לא תחול בשני מקרים. המקרה האחד הוא של תושבי הרצועה המתגוררים בגדה המערבית כדין; והאחר הוא של תושבי הרצועה שהבקשה לאחמ"ש עבורם הוגשה בין 1.8.2005 (מועד כניסתו לתוקף של התיקון הראשון לחוק האזרחות והכניסה לישראל) ל-28.3.2007 (מועד כניסתו לתוקף של התיקון השני לחוק, אשר הרחיב את הוראות סעיף 3ד באופן שמאפשר דחיית בקשות לאחמ"ש בגין סיכון הנובע מעצם המגורים באיזור בו מתבצעת פעילות מסוכנת).