הודעת הוועדה המשותפת לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל בתום ישיבתה מיום 1.6.2016 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הודעת הוועדה המשותפת לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל בתום ישיבתה מיום 1.6.2016
מסמכים אחרים | פרוטוקול | 01.06.2016
הודעת הוועדה המשותפת לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל בתום ישיבתה מיום 1.6.2016
דיווח על דיון של הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שבו הוחלט להאריך בשנה נוספת את תוקפו של חוק האזרחות. הוועדה קבעה כי בחצי השנה הקרובה תקיים דיונים על מנת לבחון את השפעת החוק על "קבוצות אוכלוסייה מסוימות" והאם יש מקום לתקנו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דיווח על דיון של הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שבו הוחלט להאריך בשנה נוספת את תוקפו של חוק האזרחות. הוועדה קבעה כי בחצי השנה הקרובה תקיים דיונים על מנת לבחון את השפעת החוק על "קבוצות אוכלוסייה מסוימות" והאם יש מקום לתקנו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות