נייר עמדה - הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (תיקון הוראת השעה), התשס"ה-2005 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נייר עמדה - הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (תיקון הוראת השעה), התשס"ה-2005
מסמכים אחרים | נייר עמדה | 06.07.2005
נייר עמדה - הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (תיקון הוראת השעה), התשס"ה-2005
בנייר עמדה שפירסם המוקד להגנת הפרט נקבע כי לצד הקלות מסוימות באפשרות לאיחוד משפחות של תושבים ואזרחים ישראלים עם בני זוגם תושבי השטחים, כוללת הצעת החוק שורה של הוראות שיצמצמו באופן משמעותי גם את אותם חריגים המאפשרים קבלת מעמד בישראל על פי הנוסח הנוכחי של הוראת השעה. מדובר אפוא באחיזת עיניים, ובשימור חקיקה לא חוקתית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בנייר עמדה שפירסם המוקד להגנת הפרט נקבע כי לצד הקלות מסוימות באפשרות לאיחוד משפחות של תושבים ואזרחים ישראלים עם בני זוגם תושבי השטחים, כוללת הצעת החוק שורה של הוראות שיצמצמו באופן משמעותי גם את אותם חריגים המאפשרים קבלת מעמד בישראל על פי הנוסח הנוכחי של הוראת השעה. מדובר אפוא באחיזת עיניים, ובשימור חקיקה לא חוקתית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות