הודעת הוועדה המשותפת לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל בתום ישיבתה מיום 29.5.2017 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הודעת הוועדה המשותפת לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל בתום ישיבתה מיום 29.5.2017
מסמכים אחרים | פרוטוקול | 29.05.2017
הודעת הוועדה המשותפת לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל בתום ישיבתה מיום 29.5.2017
המלצת הוועדה המשותפת לוועדת חוץ וביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת להאריך שוב את תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל בשנה. הוועדה המליצה על הארכת תוקף החוק זו הפעם ה-14, ביקשה ממשרדי הממשלה נתונים נוספים ומפורטים על הקשר בין מבקשי איחוד משפחות לבין טרור, והודיעה כי תקיים דיון מעקב בעוד מספר חודשים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המלצת הוועדה המשותפת לוועדת חוץ וביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת להאריך שוב את תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל בשנה. הוועדה המליצה על הארכת תוקף החוק זו הפעם ה-14, ביקשה ממשרדי הממשלה נתונים נוספים ומפורטים על הקשר בין מבקשי איחוד משפחות לבין טרור, והודיעה כי תקיים דיון מעקב בעוד מספר חודשים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות