צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשע"ז-2017 – פרוטוקול מליאת הכנסת מיום 12.6.2017 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשע"ז-2017 – פרוטוקול מליאת הכנסת מיום 12.6.2017
מסמכים אחרים | פרוטוקול | 12.06.2017
צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשע"ז-2017 – פרוטוקול מליאת הכנסת מיום 12.6.2017
החלטת הכנסת להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל זו השנה ה-14. החוק הוארך עד ליום 30.6.2018 ברוב של 57 תומכים מול 16 מתנגדים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת הכנסת להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל זו השנה ה-14. החוק הוארך עד ליום 30.6.2018 ברוב של 57 תומכים מול 16 מתנגדים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות