הנדון: חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה) - הארכת תוקף קריאה לביטול החוק ולמצער להכנסת תיקונים והקלות אשר יצמצמו את הפגיעה מהחוק למינימום הנדרש המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה) - הארכת תוקף קריאה לביטול החוק ולמצער להכנסת תיקונים והקלות אשר יצמצמו את הפגיעה מהחוק למינימום הנדרש
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 06.06.2017
הנדון: חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה) - הארכת תוקף קריאה לביטול החוק ולמצער להכנסת תיקונים והקלות אשר יצמצמו את הפגיעה מהחוק למינימום הנדרש
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי של הכנסת בעקבות הארכת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל שוב בשנה, זו הפעם ה-14. המוקד חוזר על עמדתו לפיה החוק אינו חוקתי ודינו להתבטל. המוקד מוסיף כי כיוון שאין בכוונת המחוקקים לבטל את החוק, יש לכל הפחות לתקנו כך שמעתה ואילך לא יחול על שתי קבוצות פגיעות באוכלוסייה: ילדים של תושבי ישראל ואזרחיה ובני זוג מבוגרים מהשטחים הנשואים לבני זוג ישראלים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי של הכנסת בעקבות הארכת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל שוב בשנה, זו הפעם ה-14. המוקד חוזר על עמדתו לפיה החוק אינו חוקתי ודינו להתבטל. המוקד מוסיף כי כיוון שאין בכוונת המחוקקים לבטל את החוק, יש לכל הפחות לתקנו כך שמעתה ואילך לא יחול על שתי קבוצות פגיעות באוכלוסייה: ילדים של תושבי ישראל ואזרחיה ובני זוג מבוגרים מהשטחים הנשואים לבני זוג ישראלים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות