בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' תשובה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' תשובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 06.11.2005
בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' תשובה מטעם המשיבים
המשיבים חוזרים על עמדתם כי הרקע לחקיקת הוראת השעה הוא כוונת ארגונים פלסטיניים לבצע פיגועים בישראל, בין היתר באמצעות פלסטינים תושבי השטחים שקיבלו היתרי קבע להיכנס לתחומי ישראל. כן הם טוענים כי תיקון הוראת השעה, שעבר בכנסת ביום 27.7.05, הרחיב את הסייגים לתחולתה על אוכלוסיות מקרב תושבי השטחים שהסיכון הנשקף מהן, להערכת גורמי הביטחון, נמוך יחסית. המשיבים מתעלמים בתשובתם מהסעיף הדרקוני שהוסף לחוק, המאפשר לשלול כמעט כל בקשה לקבלת היתר שהייה אם נטען שהמבקש, או אדם כלשהו ממשפחתו המורחבת, עלולים להוות סיכון ביטחוני. המדינה מוסיפה להתחמק מלמסור נתונים מדויקים לגבי פלסטינים השוהים בישראל מכוח איחוד משפחות שהיו מעורבים בפעילות אלימה נגד ישראל. מאתר בצלם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המשיבים חוזרים על עמדתם כי הרקע לחקיקת הוראת השעה הוא כוונת ארגונים פלסטיניים לבצע פיגועים בישראל, בין היתר באמצעות פלסטינים תושבי השטחים שקיבלו היתרי קבע להיכנס לתחומי ישראל. כן הם טוענים כי תיקון הוראת השעה, שעבר בכנסת ביום 27.7.05, הרחיב את הסייגים לתחולתה על אוכלוסיות מקרב תושבי השטחים שהסיכון הנשקף מהן, להערכת גורמי הביטחון, נמוך יחסית. המשיבים מתעלמים בתשובתם מהסעיף הדרקוני שהוסף לחוק, המאפשר לשלול כמעט כל בקשה לקבלת היתר שהייה אם נטען שהמבקש, או אדם כלשהו ממשפחתו המורחבת, עלולים להוות סיכון ביטחוני. המדינה מוסיפה להתחמק מלמסור נתונים מדויקים לגבי פלסטינים השוהים בישראל מכוח איחוד משפחות שהיו מעורבים בפעילות אלימה נגד ישראל. מאתר בצלם.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות