בג"ץ 7052/03 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7052/03 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 01.03.2005
בג"ץ 7052/03 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
בג"ץ דחה את בקשת ארגון עדאלה למתן צו ביניים שיקפיא את יישום הוראת 'חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה)'. הבקשה הוגשה לאחר הארכת תוקפו של החוק עד ליום 31.5.05. בג"ץ נימק את החלטתו בכך שהליך ניסוחו של התיקון לחוק מצוי בעיצומו ובשים לב לתקופה המוגבלת, לדעתו, של הארכתו (כעשרה חודשים).
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ דחה את בקשת ארגון עדאלה למתן צו ביניים שיקפיא את יישום הוראת 'חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה)'. הבקשה הוגשה לאחר הארכת תוקפו של החוק עד ליום 31.5.05. בג"ץ נימק את החלטתו בכך שהליך ניסוחו של התיקון לחוק מצוי בעיצומו ובשים לב לתקופה המוגבלת, לדעתו, של הארכתו (כעשרה חודשים).
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות