בג"ץ 7052/03 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעה לבית המשפט ובקשה למתן צו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7052/03 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעה לבית המשפט ובקשה למתן צו ביניים
כתבי בי דין | בקשה | 21.07.2004
בג"ץ 7052/03 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעה לבית המשפט ובקשה למתן צו ביניים
בעקבות הארכת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 מבקשים העותרים מבג"ץ צו ביניים המורה למשיבים להימנע מהמשך יישום הוראות החוק עד להכרעה סופית בעתירה נגד חוקיותו, שהדיונים בה הסתיימו אך פסק הדין טרם ניתן. זאת, לאור הפגיעה האנושה בזכויות היסוד החוקתיות שעליה מצביעה העתירה, המחמירה ככל שעובר הזמן; לאור הסיכויים הגבוהים של העתירה להתקבל בשל פגמים חמורים בחוק; ולאור נטייתו של מאזן הנוחות בעניין זה לטובת העותרים, שסבלם ונזקם כתוצאה מהחוק כבדים, בעוד שלמשיבים לא ייגרם כל נזק אם יופעל שוב ההליך המדורג, שגם הוא מאפשר לשר הפנים לסרב לבקשה לאיחוד משפחות על בסיס אינדיבידואלי. מאתר עדאלה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בעקבות הארכת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 מבקשים העותרים מבג"ץ צו ביניים המורה למשיבים להימנע מהמשך יישום הוראות החוק עד להכרעה סופית בעתירה נגד חוקיותו, שהדיונים בה הסתיימו אך פסק הדין טרם ניתן. זאת, לאור הפגיעה האנושה בזכויות היסוד החוקתיות שעליה מצביעה העתירה, המחמירה ככל שעובר הזמן; לאור הסיכויים הגבוהים של העתירה להתקבל בשל פגמים חמורים בחוק; ולאור נטייתו של מאזן הנוחות בעניין זה לטובת העותרים, שסבלם ונזקם כתוצאה מהחוק כבדים, בעוד שלמשיבים לא ייגרם כל נזק אם יופעל שוב ההליך המדורג, שגם הוא מאפשר לשר הפנים לסרב לבקשה לאיחוד משפחות על בסיס אינדיבידואלי. מאתר עדאלה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות