הגירה והשתקעות זרים בישראל, מנהל האוכלסין, משרד הפנים, מאי 2002 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הגירה והשתקעות זרים בישראל, מנהל האוכלסין, משרד הפנים, מאי 2002
מסמכים אחרים | נייר עמדה | 01.05.2002
הגירה והשתקעות זרים בישראל, מנהל האוכלסין, משרד הפנים, מאי 2002
מצגת שהוצגה לחברי הממשלה לפני שהצביעו בעד ביטול הליך איחוד המשפחות. היא מתארת, רובה ככולה, את ההשלכות הדמוגרפיות של ההליך, ואינה מזכירה כלל שיקולי ביטחון, למעט רמז למקרהו של פלסטיני אזרח ישראל שפוצץ את עצמו בחיפה, שאינו רלוואנטי להליך הנדון. הפלסטינים מוצגים כמי שמשתמשים בעורמה בהליך איחוד המשפחות – האחרון מופיע במצגת בין מירכאות כפולות –להשגת מעמד בישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מצגת שהוצגה לחברי הממשלה לפני שהצביעו בעד ביטול הליך איחוד המשפחות. היא מתארת, רובה ככולה, את ההשלכות הדמוגרפיות של ההליך, ואינה מזכירה כלל שיקולי ביטחון, למעט רמז למקרהו של פלסטיני אזרח ישראל שפוצץ את עצמו בחיפה, שאינו רלוואנטי להליך הנדון. הפלסטינים מוצגים כמי שמשתמשים בעורמה בהליך איחוד המשפחות – האחרון מופיע במצגת בין מירכאות כפולות –להשגת מעמד בישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות