המוקד להגנת הפרט - הגירה והשתקעות זרים בישראל, מנהל האוכלסין, משרד הפנים, מאי 2002
חזרה לעמוד הקודם
01.05.2002|מסמכים אחרים|נייר עמדה

הגירה והשתקעות זרים בישראל, מנהל האוכלסין, משרד הפנים, מאי 2002

מצגת שהוצגה לחברי הממשלה לפני שהצביעו בעד ביטול הליך איחוד המשפחות. היא מתארת, רובה ככולה, את ההשלכות הדמוגרפיות של ההליך, ואינה מזכירה כלל שיקולי ביטחון, למעט רמז למקרהו של פלסטיני אזרח ישראל שפוצץ את עצמו בחיפה, שאינו רלוואנטי להליך הנדון. הפלסטינים מוצגים כמי שמשתמשים בעורמה בהליך איחוד המשפחות – האחרון מופיע במצגת בין מירכאות כפולות –להשגת מעמד בישראל.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים