המוקד להגנת הפרט - דיון במליאה בהצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003 (קריאה שנייה וקריאה שלישית)
חזרה לעמוד הקודם
31.07.2003|חקיקה|דברי הכנסת

דיון במליאה בהצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003 (קריאה שנייה וקריאה שלישית)

בדיון הציג חבר הכנסת יורי שטרן, יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה, את עיקרי החוק. בתחילת דבריו הוא התייחס למספר הפלסטינים תושבי השטחים שקיבלו לאחרונה מעמד בישראל, וטען כי מדובר ב"זכות שיבה המתבצעת בפועל", ורק אחר כך טען כי "מעבר לזה, זוהתה סכנה ביטחונית בהתיישבות של האוכלוסיה הזאת בכפרים שלנו, בערים שלנו". בדיון הועלו טענות של חברי כנסת על אי תקינות ההליך בוועדת הפנים ואיכות הסביבה. בסיום הדיון קיבלה הכנסת את הוראת השעה. מאתר הכנסת.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים