דיון במליאה בהצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003 (קריאה שנייה וקריאה שלישית) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דיון במליאה בהצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003 (קריאה שנייה וקריאה שלישית)
חקיקה | דברי הכנסת | 31.07.2003
דיון במליאה בהצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003 (קריאה שנייה וקריאה שלישית)
בדיון הציג חבר הכנסת יורי שטרן, יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה, את עיקרי החוק. בתחילת דבריו הוא התייחס למספר הפלסטינים תושבי השטחים שקיבלו לאחרונה מעמד בישראל, וטען כי מדובר ב"זכות שיבה המתבצעת בפועל", ורק אחר כך טען כי "מעבר לזה, זוהתה סכנה ביטחונית בהתיישבות של האוכלוסיה הזאת בכפרים שלנו, בערים שלנו". בדיון הועלו טענות של חברי כנסת על אי תקינות ההליך בוועדת הפנים ואיכות הסביבה. בסיום הדיון קיבלה הכנסת את הוראת השעה. מאתר הכנסת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בדיון הציג חבר הכנסת יורי שטרן, יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה, את עיקרי החוק. בתחילת דבריו הוא התייחס למספר הפלסטינים תושבי השטחים שקיבלו לאחרונה מעמד בישראל, וטען כי מדובר ב"זכות שיבה המתבצעת בפועל", ורק אחר כך טען כי "מעבר לזה, זוהתה סכנה ביטחונית בהתיישבות של האוכלוסיה הזאת בכפרים שלנו, בערים שלנו". בדיון הועלו טענות של חברי כנסת על אי תקינות ההליך בוועדת הפנים ואיכות הסביבה. בסיום הדיון קיבלה הכנסת את הוראת השעה. מאתר הכנסת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות