דיון במליאה בהצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003 (קריאה ראשונה) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דיון במליאה בהצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003 (קריאה ראשונה)
חקיקה | דברי הכנסת | 17.06.2003
דיון במליאה בהצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003 (קריאה ראשונה)
בדיון הציג שר הפנים בפני חברי הכנסת את הצעת החוק, וטען - בניגוד לדבריו בדיון במליאה ביום 26.3.03, למשל, שמהם ניתן להסיק שהשיקולים להחלטת הממשלה מספר 1813 היו דמוגראפיים - כי סיבת חקיקת החוק ביטחונית ולכן, למרות שמן הראוי היה שחוק כזה לא יגיע לספר החוקים, יש לחוקקו. עם זאת, השר לא הציג נתונים מדויקים לביסוס הנימוק הביטחוני. יצוין, כי נושא אי מתן המעמד לילדיהם הקטינים של תושבי הקבע לא הוזכר. בסיום הדיון נתקבלה הצעת החוק בקריאה ראשונה. מאתר הכנסת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בדיון הציג שר הפנים בפני חברי הכנסת את הצעת החוק, וטען - בניגוד לדבריו בדיון במליאה ביום 26.3.03, למשל, שמהם ניתן להסיק שהשיקולים להחלטת הממשלה מספר 1813 היו דמוגראפיים - כי סיבת חקיקת החוק ביטחונית ולכן, למרות שמן הראוי היה שחוק כזה לא יגיע לספר החוקים, יש לחוקקו. עם זאת, השר לא הציג נתונים מדויקים לביסוס הנימוק הביטחוני. יצוין, כי נושא אי מתן המעמד לילדיהם הקטינים של תושבי הקבע לא הוזכר. בסיום הדיון נתקבלה הצעת החוק בקריאה ראשונה. מאתר הכנסת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות