אמנה בינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות סעיף 10 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
אמנה בינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות סעיף 10
אמנות וחקיקה | אמנה בינלאומית | 16.12.1966
אמנה בינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות סעיף 10
הסעיף קובע, בין היתר, כי יש להעניק הגנה וסיוע רחבים ככל האפשר למשפחה, יחידת היסוד הטבעית של החברה, במיוחד לשם כינונה, וכן כל זמן שהיא נושאת באחריות לטיפול בילדים וחינוכם. יש לנקוט אמצעים, ובתוכם חקיקה, להגנה על ילדים וצעירים ולסיוע להם, ללא הפליה. מאתר בצלם.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
הסעיף קובע, בין היתר, כי יש להעניק הגנה וסיוע רחבים ככל האפשר למשפחה, יחידת היסוד הטבעית של החברה, במיוחד לשם כינונה, וכן כל זמן שהיא נושאת באחריות לטיפול בילדים וחינוכם. יש לנקוט אמצעים, ובתוכם חקיקה, להגנה על ילדים וצעירים ולסיוע להם, ללא הפליה. מאתר בצלם.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות