עת"ם (י-ם) 612/04 – דהוד ואח' נ' שר הפנים ואח' פרוטוקול ופסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 612/04 – דהוד ואח' נ' שר הפנים ואח' פרוטוקול ופסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 05.09.2004
עת"ם (י-ם) 612/04 – דהוד ואח' נ' שר הפנים ואח' פרוטוקול ופסק דין
לאור עתירת המוקד להגנת הפרט הודיע המשיב בדיון כי מעתה ואילך מי שבקשתו לאיחוד משפחות אושרה ומטופלת בהליך המדורג, ועתה הוא מבקש לחדש את האשרה שבידו או לשנות את סוגה, יוזמן ללשכת מינהל האוכלוסין לא יאוחר משלושה חודשים מיום הפנייה. אם במועד התייצבותו בלשכה לא תתאפשר הארכה לאלתר של האשרה למלוא התקופה שנקבעה בהליך המדורג, למרות עמידת המבקש בהנחיות הלשכה, תוארך האשרה לתקופה של שישה חודשים, בהעדר מניעה ביטחונית, ובמהלכם תתקבל החלטה בבקשה. משרד הפנים יפיץ נוהל זה בלשכות מינהל האוכלוסין עד סוף אוקטובר 2004, ויפרסם את האופן בו ניתן לקבוע תור לשם הגשת בקשות. לאור הצהרה זו נמחקה העתירה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
לאור עתירת המוקד להגנת הפרט הודיע המשיב בדיון כי מעתה ואילך מי שבקשתו לאיחוד משפחות אושרה ומטופלת בהליך המדורג, ועתה הוא מבקש לחדש את האשרה שבידו או לשנות את סוגה, יוזמן ללשכת מינהל האוכלוסין לא יאוחר משלושה חודשים מיום הפנייה. אם במועד התייצבותו בלשכה לא תתאפשר הארכה לאלתר של האשרה למלוא התקופה שנקבעה בהליך המדורג, למרות עמידת המבקש בהנחיות הלשכה, תוארך האשרה לתקופה של שישה חודשים, בהעדר מניעה ביטחונית, ובמהלכם תתקבל החלטה בבקשה. משרד הפנים יפיץ נוהל זה בלשכות מינהל האוכלוסין עד סוף אוקטובר 2004, ויפרסם את האופן בו ניתן לקבוע תור לשם הגשת בקשות. לאור הצהרה זו נמחקה העתירה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות