נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע (מועד עדכון הנוהל: 1.12.2014) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע (מועד עדכון הנוהל: 1.12.2014)
מסמכים אחרים | נוהל | 01.12.2014
נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע (מועד עדכון הנוהל: 1.12.2014)
נוהל משרד הפנים הקובע את אופן הטיפול בבקשות למתן מעמד לבני זוג זרים הנשואים לתושבי קבע. בין היתר קובע הנוהל כי מי שבקשתו לאיחוד משפחות אושרה ומטופלת בהליך המדורג, והוא מבקש לחדש את אשרת השהייה שבידו או לשנות את סוגה, יוזמן מעתה והלאה ללשכת מינהל האוכלוסין לא יאוחר משלושה חודשים מיום פנייתו. אם במועד ההתייצבות בלשכה לא תתאפשר הארכה של תוקף האשרה למלוא התקופה שנקבעה בהליך המדורג, יוארך תוקף האשרה לתקופה של שישה חודשים בהיעדר מניעה ביטחונית או פלילית, ובמהלכם תתקבל החלטה חדשה בעניינו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל משרד הפנים הקובע את אופן הטיפול בבקשות למתן מעמד לבני זוג זרים הנשואים לתושבי קבע. בין היתר קובע הנוהל כי מי שבקשתו לאיחוד משפחות אושרה ומטופלת בהליך המדורג, והוא מבקש לחדש את אשרת השהייה שבידו או לשנות את סוגה, יוזמן מעתה והלאה ללשכת מינהל האוכלוסין לא יאוחר משלושה חודשים מיום פנייתו. אם במועד ההתייצבות בלשכה לא תתאפשר הארכה של תוקף האשרה למלוא התקופה שנקבעה בהליך המדורג, יוארך תוקף האשרה לתקופה של שישה חודשים בהיעדר מניעה ביטחונית או פלילית, ובמהלכם תתקבל החלטה חדשה בעניינו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות