במסגרת עתירת המוקד להגנת הפרט, להורות לשב"ס ולצבא לרשום במדויק את מקום כליאתם של אסירים, מגיב המוקד לטענות המדינה ומעמידה על כמה וכמה אי דיוקים בתשובתה לעתירה: כך למשל, מסתמכת המדינה על נוהל שכלל אינו משקף את העובדות המתוארות בעתירה, ומנסה לרחוץ בניקיון כפיה ולטעון כי מקרים של אי רישום עצורים הם בודדים, ונובעים מעומס בבתי הכלא המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
25.11.2007
במסגרת עתירת המוקד להגנת הפרט, להורות לשב"ס ולצבא לרשום במדויק את מקום כליאתם של אסירים, מגיב המוקד לטענות המדינה ומעמידה על כמה וכמה אי דיוקים בתשובתה לעתירה: כך למשל, מסתמכת המדינה על נוהל שכלל אינו משקף את העובדות המתוארות בעתירה, ומנסה לרחוץ בניקיון כפיה ולטעון כי מקרים של אי רישום עצורים הם בודדים, ונובעים מעומס בבתי הכלא
במסגרת עתירת המוקד להגנת הפרט, להורות לשב"ס ולצבא לרשום במדויק את מקום כליאתם של אסירים, מגיב המוקד לטענות המדינה ומעמידה על כמה וכמה אי דיוקים בתשובתה לעתירה: כך למשל, מסתמכת המדינה על נוהל שכלל אינו משקף את העובדות המתוארות בעתירה, ומנסה לרחוץ בניקיון כפיה ולטעון כי מקרים של אי רישום עצורים הם בודדים, ונובעים מעומס בבתי הכלא

ביום 16.10.07 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירת "הביאס קורפוס", לגילוי מקום הימצאו של אסיר שהועבר מכלא קישון למקום לא ידוע. בעקבות העתירה נמצא האסיר, אך המוקד ביקש מביהמ"ש לחייב את המדינה להשיב לסעד העקרוני בגוף העתירה, ולהורות למדינה לרשום בזמן אמת את מקום הימצאם של כלל האסירים בחזקתה. ביהמ"ש נעתר לבקשה המוקד, וביום 5.11.07 הגישו הצבא והשב"ס, באמצעות הפרקליטות, את תגובתם.

בתגובתם מסתמכים המשיבים על פקודת נציבות השב"ס, המסדירה את אופן קליטתם של עצורים בשב"ס ממשמורת המשטרה. ואולם, מבהיר המוקד בתגובתו מיום 6.11.07, כל העצורים שעניינם הובא בכתבי טענותיו הם כאלו שהועברו בין מתקני כליאה שהינם באחריות השב"ס, כך שלמעשה מתמוטטת התשתית החוקית עליה מבססים המשיבים מסדיהם.

עוד טוען המוקד, כי התייחסות המדינה בטענותיה לאי רישום אסירים בכלא אוהלי קידר בלבד אינה ראויה, שכן הטענות המועלות מתייחסות לאי רישום אסירים בכמה בתי כלא, ביניהם כלא עופר, כלא הדרים וכלא מג"ן.

לא זו אף זו, בתגובת המדינה מצוין כי הוקם צוות בדיקה שמטרתו לבדוק את נושא רישום הכלואים בבתי הכלא השונים. בכך אין די. המוקד ביקש מבית המשפט להורות למדינה להגיש הודעה משלימה בתוך 60 ימים, בה יתייחסו המשיבים בפירוט לעבודת צוות הבדיקה, מסקנותיו ואילו פעולות ננקטו על ידי המשיבים ליישום המסקנות.


לצפייה בתשובת המוקד לתגובת המדינה מיום 6.11.07


לצפייה בתגובת המדינה מיום 5.11.07

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 16.10.07 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירת "הביאס קורפוס", לגילוי מקום הימצאו של אסיר שהועבר מכלא קישון למקום לא ידוע. בעקבות העתירה נמצא האסיר, אך המוקד ביקש מביהמ"ש לחייב את המדינה להשיב לסעד העקרוני בגוף העתירה, ולהורות למדינה לרשום בזמן אמת את מקום הימצאם של כלל האסירים בחזקתה. ביהמ"ש נעתר לבקשה המוקד, וביום 5.11.07 הגישו הצבא והשב"ס, באמצעות הפרקליטות, את תגובתם.

בתגובתם מסתמכים המשיבים על פקודת נציבות השב"ס, המסדירה את אופן קליטתם של עצורים בשב"ס ממשמורת המשטרה. ואולם, מבהיר המוקד בתגובתו מיום 6.11.07, כל העצורים שעניינם הובא בכתבי טענותיו הם כאלו שהועברו בין מתקני כליאה שהינם באחריות השב"ס, כך שלמעשה מתמוטטת התשתית החוקית עליה מבססים המשיבים מסדיהם.

עוד טוען המוקד, כי התייחסות המדינה בטענותיה לאי רישום אסירים בכלא אוהלי קידר בלבד אינה ראויה, שכן הטענות המועלות מתייחסות לאי רישום אסירים בכמה בתי כלא, ביניהם כלא עופר, כלא הדרים וכלא מג"ן.

לא זו אף זו, בתגובת המדינה מצוין כי הוקם צוות בדיקה שמטרתו לבדוק את נושא רישום הכלואים בבתי הכלא השונים. בכך אין די. המוקד ביקש מבית המשפט להורות למדינה להגיש הודעה משלימה בתוך 60 ימים, בה יתייחסו המשיבים בפירוט לעבודת צוות הבדיקה, מסקנותיו ואילו פעולות ננקטו על ידי המשיבים ליישום המסקנות.


לצפייה בתשובת המוקד לתגובת המדינה מיום 6.11.07


לצפייה בתגובת המדינה מיום 5.11.07

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות