בג"ץ 4634/04 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4634/04 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 12.02.2007
בג"ץ 4634/04 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' פסק דין
בית המשפט העליון קובע שכל אסיר בישראל זכאי למיטה, ושראוי כי זכות בסיסית זו תעוגן בחקיקה ראשית, וכמוה זכותם של אסירים לאור שמש, לאוויר, לאוורור ולחימום נאות. העתירה הוגשה בעקבות הנוהג הנפסד של שירות בתי הסוהר להלין אסירים על גבי מזרן בלבד, בתירוצים שונים כגון שיקולי תקציב ועומס בבתי הסוהר. עוד קבע בית המשפט, הנסמך על המשפט החוקתי הישראלי ועל המשפט הבינלאומי, כי על המדינה לצפות מראש מצבים מיוחדים העשויים להגדיל את מספר האסורים ולהיערך לכך בהתאם, כך שגם במקרים כגון אלו יוכל שירות בתי הסוהר לספק מיטה לכל אסיר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בית המשפט העליון קובע שכל אסיר בישראל זכאי למיטה, ושראוי כי זכות בסיסית זו תעוגן בחקיקה ראשית, וכמוה זכותם של אסירים לאור שמש, לאוויר, לאוורור ולחימום נאות. העתירה הוגשה בעקבות הנוהג הנפסד של שירות בתי הסוהר להלין אסירים על גבי מזרן בלבד, בתירוצים שונים כגון שיקולי תקציב ועומס בבתי הסוהר. עוד קבע בית המשפט, הנסמך על המשפט החוקתי הישראלי ועל המשפט הבינלאומי, כי על המדינה לצפות מראש מצבים מיוחדים העשויים להגדיל את מספר האסורים ולהיערך לכך בהתאם, כך שגם במקרים כגון אלו יוכל שירות בתי הסוהר לספק מיטה לכל אסיר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות