Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners
מסמכים אחרים | החלטת או"ם | 13.05.1977
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners
סטנדרטים מינימאליים שקבע האו"ם לתנאי החזקה של אסירים, בנושאי טיפול רפואי, מזון, הודעה על דבר המעצר, ועוד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
סטנדרטים מינימאליים שקבע האו"ם לתנאי החזקה של אסירים, בנושאי טיפול רפואי, מזון, הודעה על דבר המעצר, ועוד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות