אמנת ג'נבה (הרביעית) בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה (1949) סעיף 106 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
אמנת ג'נבה (הרביעית) בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה (1949) סעיף 106
אמנות וחקיקה | אמנה בינלאומית | 12.08.1949
אמנת ג'נבה (הרביעית) בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה (1949) סעיף 106
הסעיף קובע את זכותו של עציר לשלוח למשפחתו ולסוכנות המרכזית למוגנים על פי האמנה, סמוך לאחר מעצרו, גלויה ובה מידע על דבר שבייתו, כתובתו ומצב בריאותו. על מחזיקיו לשלוח גלויה זו ללא עיכוב. מאתר בצלם.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
הסעיף קובע את זכותו של עציר לשלוח למשפחתו ולסוכנות המרכזית למוגנים על פי האמנה, סמוך לאחר מעצרו, גלויה ובה מידע על דבר שבייתו, כתובתו ומצב בריאותו. על מחזיקיו לשלוח גלויה זו ללא עיכוב. מאתר בצלם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות