מוטב מאוחר מלעולם לא: כשנתיים לאחר המועד המובטח, הודיעה המדינה לבית המשפט – בתגובה לעתירת המוקד – כי שירות בתי הסוהר השלים את עבודות השיפוץ שנועדו לשפר את תנאי הכליאה במתקן המעצר בפתח תקווה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
25.12.2014
מוטב מאוחר מלעולם לא: כשנתיים לאחר המועד המובטח, הודיעה המדינה לבית המשפט – בתגובה לעתירת המוקד – כי שירות בתי הסוהר השלים את עבודות השיפוץ שנועדו לשפר את תנאי הכליאה במתקן המעצר בפתח תקווה
מוטב מאוחר מלעולם לא: כשנתיים לאחר המועד המובטח, הודיעה המדינה לבית המשפט – בתגובה לעתירת המוקד – כי שירות בתי הסוהר השלים את עבודות השיפוץ שנועדו לשפר את תנאי הכליאה במתקן המעצר בפתח תקווה
מזה למעלה משלוש שנים פועל המוקד להגנת הפרט כדי לשפר את תנאי הכליאה במתקן המעצר בפתח תקווה.

באוקטובר 2011 עתר המוקד לבג"ץ בנושא, בהסתמכו על עדויותיהם של כ-100 פלסטינים שהוחזקו במתקן המעצר בתנאים מחפירים, בין היתר בתאים קטנים, מזוהמים ומצחינים, ללא אוורור ראוי, ללא אור שמש וללא תנאים סניטאריים בסיסיים. המוקד הדגיש, כי התנאים השוררים במתקן מפירים באופן בוטה את זכותם של העצורים לתנאי כליאה הולמים ואנושיים, ומנוגדים לסטנדרטים המינימאליים שקובע הדין הבינלאומי, ואף לאלו הקבועים בחוק ובתקנות הישראליים.

ביום 24.7.2012, לאחר גרירת רגליים ממושכת, הגיבה פרקליטות המדינה לעתירה. למרות טענתה כי תנאי הכליאה במתקן אינם "בלתי הולמים", הודיעה הפרקליטות כי "בימים אלו" – תשעה חודשים לאחר הגשת העתירה – עובר מתקן המעצר שיפוץ. לאור השיפוץ ולאור העובדה שעד לסיומו לא יוחזקו עצורים במקום, טענה הפרקליטות כי העתירה אינה רלוונטית ויש למחוק אותה. בית המשפט איפשר לפרקליטות להגיש תגובה מפורטת לעתירה עד לינואר 2013, המועד בו הובטח שהשיפוץ יסתיים.

המוקד בירך על ההחלטה לשפץ את המתקן והביע תקווה שהעבודות יסתיימו בהקדם ושיהיה בהן כדי לשפר את התנאים במקום, באופן שיעמדו בסטנדרטים הקבועים בדין הישראלי והבינלאומי.

ואולם, בהגיע המועד בו אמורות היו העבודות להסתיים, נמנע שירות בתי הסוהר מלהודיע דבר לבית המשפט. רק לאחר בקשות חוזרות ונשנות לדחיית המועד, הגישה המדינה הודעה מעדכנת לבג"ץ, ביום 4.12.2014, כמעט שנתיים לאחר המועד המקורי לו התחייבה. בתגובה פירטה המדינה כי במהלך השנים 2013-2012 השלים השב"ס עבודות שיפוץ במתקן המעצר, בעלות של 9 מיליון ₪ בקירוב. בין השאר, הוחלפה מערכת האיוורור בתאי המעצר ובחדרי החקירות, הותקנו שירותים, מקלחות וקווי צנרת חדשים בתאי המעצר, הוחלפה מערכת החשמל וכן הוקמו מחיצות בין השירותים לחלקם האחר של התאים. המדינה צירפה לתגובתה שני דו"חות ביקורת, שנכתבו בעקבות ביקורים שערכו נציגי משרד המשפטים והפרקליטות במתקן המעצר. לפי הדו"חות, בין הביקור הראשון, שנערך בספטמבר 2013, לבין הביקור השני ביולי 2014, חל שיפור דרמטי בתנאים במתקן.

בתגובה, עמד המוקד על כך שייערכו ביקורות רשמיות על בסיס שנתי, במטרה לבדוק את תנאי הכליאה במתקן. בנוסף, ביקש המוקד מבית המשפט להורות לשירות בתי הסוהר להקפיד להעביר את הנחקרים במתקן למתקני כליאה "רגילים" מיד עם סיום חקירתם.

הדפסה הדפסה
שיתוף
מזה למעלה משלוש שנים פועל המוקד להגנת הפרט כדי לשפר את תנאי הכליאה במתקן המעצר בפתח תקווה.

באוקטובר 2011 עתר המוקד לבג"ץ בנושא, בהסתמכו על עדויותיהם של כ-100 פלסטינים שהוחזקו במתקן המעצר בתנאים מחפירים, בין היתר בתאים קטנים, מזוהמים ומצחינים, ללא אוורור ראוי, ללא אור שמש וללא תנאים סניטאריים בסיסיים. המוקד הדגיש, כי התנאים השוררים במתקן מפירים באופן בוטה את זכותם של העצורים לתנאי כליאה הולמים ואנושיים, ומנוגדים לסטנדרטים המינימאליים שקובע הדין הבינלאומי, ואף לאלו הקבועים בחוק ובתקנות הישראליים.

ביום 24.7.2012, לאחר גרירת רגליים ממושכת, הגיבה פרקליטות המדינה לעתירה. למרות טענתה כי תנאי הכליאה במתקן אינם "בלתי הולמים", הודיעה הפרקליטות כי "בימים אלו" – תשעה חודשים לאחר הגשת העתירה – עובר מתקן המעצר שיפוץ. לאור השיפוץ ולאור העובדה שעד לסיומו לא יוחזקו עצורים במקום, טענה הפרקליטות כי העתירה אינה רלוונטית ויש למחוק אותה. בית המשפט איפשר לפרקליטות להגיש תגובה מפורטת לעתירה עד לינואר 2013, המועד בו הובטח שהשיפוץ יסתיים.

המוקד בירך על ההחלטה לשפץ את המתקן והביע תקווה שהעבודות יסתיימו בהקדם ושיהיה בהן כדי לשפר את התנאים במקום, באופן שיעמדו בסטנדרטים הקבועים בדין הישראלי והבינלאומי.

ואולם, בהגיע המועד בו אמורות היו העבודות להסתיים, נמנע שירות בתי הסוהר מלהודיע דבר לבית המשפט. רק לאחר בקשות חוזרות ונשנות לדחיית המועד, הגישה המדינה הודעה מעדכנת לבג"ץ, ביום 4.12.2014, כמעט שנתיים לאחר המועד המקורי לו התחייבה. בתגובה פירטה המדינה כי במהלך השנים 2013-2012 השלים השב"ס עבודות שיפוץ במתקן המעצר, בעלות של 9 מיליון ₪ בקירוב. בין השאר, הוחלפה מערכת האיוורור בתאי המעצר ובחדרי החקירות, הותקנו שירותים, מקלחות וקווי צנרת חדשים בתאי המעצר, הוחלפה מערכת החשמל וכן הוקמו מחיצות בין השירותים לחלקם האחר של התאים. המדינה צירפה לתגובתה שני דו"חות ביקורת, שנכתבו בעקבות ביקורים שערכו נציגי משרד המשפטים והפרקליטות במתקן המעצר. לפי הדו"חות, בין הביקור הראשון, שנערך בספטמבר 2013, לבין הביקור השני ביולי 2014, חל שיפור דרמטי בתנאים במתקן.

בתגובה, עמד המוקד על כך שייערכו ביקורות רשמיות על בסיס שנתי, במטרה לבדוק את תנאי הכליאה במתקן. בנוסף, ביקש המוקד מבית המשפט להורות לשירות בתי הסוהר להקפיד להעביר את הנחקרים במתקן למתקני כליאה "רגילים" מיד עם סיום חקירתם.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות