בג"ץ 7984/11 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר תגובת העותר לתגובה המקדמית של המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7984/11 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר תגובת העותר לתגובה המקדמית של המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 25.07.2012
בג"ץ 7984/11 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר תגובת העותר לתגובה המקדמית של המשיב
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת פרקליטות המדינה בעתירה נגד תנאי הכליאה הבלתי אנושיים של עצורים פלסטינים במתקן המעצר בפתח תקווה. לאור הודעת הפרקליטות כי המדינה החלה בשיפוץ יסודי במתקן המעצר לאחר הגשת העתירה, וכי כעת לא מוחזקים בו אסירים, מסכים המוקד להצעת הפרקליטות לעדכן אותו בעניין תוצאות השיפוץ בינואר 2013. עם זאת מתנגד המוקד למחיקת העתירה, שכן ההודעה על השיפוץ היא כללית, ואין בה מענה מספיק לשלל הבעיות הקיימות במתקן ומפורטות בעתירה. המוקד מזכיר כי הגיש את העתירה לאחר שנים רבות בהן הוחזקו במתקן אסירים ועצורים בתנאים קשים ביותר, שהיה בהם כדי לפגוע בזכויותיהם הבסיסיות כבני אדם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת פרקליטות המדינה בעתירה נגד תנאי הכליאה הבלתי אנושיים של עצורים פלסטינים במתקן המעצר בפתח תקווה. לאור הודעת הפרקליטות כי המדינה החלה בשיפוץ יסודי במתקן המעצר לאחר הגשת העתירה, וכי כעת לא מוחזקים בו אסירים, מסכים המוקד להצעת הפרקליטות לעדכן אותו בעניין תוצאות השיפוץ בינואר 2013. עם זאת מתנגד המוקד למחיקת העתירה, שכן ההודעה על השיפוץ היא כללית, ואין בה מענה מספיק לשלל הבעיות הקיימות במתקן ומפורטות בעתירה. המוקד מזכיר כי הגיש את העתירה לאחר שנים רבות בהן הוחזקו במתקן אסירים ועצורים בתנאים קשים ביותר, שהיה בהם כדי לפגוע בזכויותיהם הבסיסיות כבני אדם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות