המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 7984/11 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי
חזרה לעמוד הקודם
31.10.2011|כתבי בי דין|עתירה לבג"ץ

בג"ץ 7984/11 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי

עתירת המוקד להגנת הפרט נגד תנאי הכליאה הבלתי אנושיים של עצורים פלסטינים במתקן המעצר בפתח תקווה. תנאי הכליאה אינם עומדים בדרישות המינימליות של המשפט הבינלאומי, ואינם ממלאים אף את המתחייב על פי הדין הישראלי. העתירה נשענת על עדויותיהם של כ-100 פלסטינים שהוחזקו במתקן המעצר בפתח תקווה לצורכי חקירה בידי גורמי הביטחון בסוף שנת 2008 וראשית 2009. בעתירה סוקר המוקד את התנאים המחפירים בהם מוחזקים העצורים לעומת אלה הנדרשים על פי חוק. המוקד מדגיש כי מקובל ומוסכם בפסיקה הישראלית כי יש לשמור על כבודו של אדם גם בעת מעצרו, וזכויות האדם מגיעות לו גם בהיותו כלוא.

נושאים קשורים