בג"ץ 7984/11 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר תגובת העותר להודעה המעדכנת מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7984/11 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר תגובת העותר להודעה המעדכנת מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 24.12.2014
בג"ץ 7984/11 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר תגובת העותר להודעה המעדכנת מטעם המשיב
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה בעתירתו נגד תנאי הכליאה הבלתי אנושיים של עצורים פלסטינים במתקן הכליאה בפתח תקווה. המדינה מדווחת שבשנים שעברו מאז הגשת העתירה המתקן שופץ, וטוענת שעל כן יש למחוק את העתירה. בתגובתו תובע המוקד לערוך מעתה ביקורות שנתיות של התנאים במתקן. בנוסף מבקש המוקד כי בית המשפט יורה לשירות בתי הסוהר להעביר את הנחקרים במתקן למתקני כליאה "רגילים" מיד עם סיום החקירה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה בעתירתו נגד תנאי הכליאה הבלתי אנושיים של עצורים פלסטינים במתקן הכליאה בפתח תקווה. המדינה מדווחת שבשנים שעברו מאז הגשת העתירה המתקן שופץ, וטוענת שעל כן יש למחוק את העתירה. בתגובתו תובע המוקד לערוך מעתה ביקורות שנתיות של התנאים במתקן. בנוסף מבקש המוקד כי בית המשפט יורה לשירות בתי הסוהר להעביר את הנחקרים במתקן למתקני כליאה "רגילים" מיד עם סיום החקירה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות