בג"ץ 4677/10 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4677/10 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 16.06.2010
בג"ץ 4677/10 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי
עתירה עקרונית של המוקד להגנת הפרט להורות לשירות בתי הסוהר להעביר לכלואים המבקשים זאת את תיקם הרפואי המלא. העתירה הוגשה בעקבות מספר פניות פרטניות של המוקד בשם כלואים, שבעקבותיהן העביר קרפ"ר תיעוד רפואי חסר ולקוי, שלא הקיף את כלל הבדיקות שנערכו לכלואים בתקופת כליאתם, בניגוד לדרישת החוק. העתירה מבוססת על זכותו הבסיסית של כלוא, ככל חולה באשר הוא, לקבל את כלל המידע הרפואי בעניינו. המידע הרפואי אמור להיות מנוהל ע"י שירות בתי הסוהר, המופקד על הטיפול בו, ועל מידע זה להימסר במלואו לכלוא כאשר הוא מבקש זאת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה עקרונית של המוקד להגנת הפרט להורות לשירות בתי הסוהר להעביר לכלואים המבקשים זאת את תיקם הרפואי המלא. העתירה הוגשה בעקבות מספר פניות פרטניות של המוקד בשם כלואים, שבעקבותיהן העביר קרפ"ר תיעוד רפואי חסר ולקוי, שלא הקיף את כלל הבדיקות שנערכו לכלואים בתקופת כליאתם, בניגוד לדרישת החוק. העתירה מבוססת על זכותו הבסיסית של כלוא, ככל חולה באשר הוא, לקבל את כלל המידע הרפואי בעניינו. המידע הרפואי אמור להיות מנוהל ע"י שירות בתי הסוהר, המופקד על הטיפול בו, ועל מידע זה להימסר במלואו לכלוא כאשר הוא מבקש זאת.
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות