בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, להורות לשירות בתי הסוהר לשפר את תנאי הכליאה המחפירים במתקן המעצר פתח תקווה: פרקליטות המדינה הודיעה כי המתקן עובר שיפוץ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
01.08.2012
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, להורות לשירות בתי הסוהר לשפר את תנאי הכליאה המחפירים במתקן המעצר פתח תקווה: פרקליטות המדינה הודיעה כי המתקן עובר שיפוץ
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, להורות לשירות בתי הסוהר לשפר את תנאי הכליאה המחפירים במתקן המעצר פתח תקווה: פרקליטות המדינה הודיעה כי המתקן עובר שיפוץ
באוקטובר 2011 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, להורות לשירות בתי הסוהר (שב"ס) לשפר את תנאי הכליאה במתקן המעצר בפתח תקווה. העתירה הסתמכה על עדויותיהם של כ-100 פלסטינים, שהוחזקו במתקן המעצר בתנאים מחפירים, בין היתר בתאים קטנים, מזוהמים ומצחינים, ללא אוורור ראוי, ללא אור שמש וללא תנאים סניטאריים בסיסיים. המוקד הדגיש, כי התנאים השוררים במתקן מפירים באופן בוטה את זכותם של העצורים לתנאי כליאה הולמים ואנושיים, ומנוגדים לא רק לסטנדרטים המינימאליים שקובע הדין הבינלאומי, אלא גם לאלו הקבועים בחוק ובתקנות הישראליים. בנוסף טען המוקד, כי עצם המעצר או המאסר, אין בהם כדי לשלול את זכויות היסוד של הכלוא, וכי גם אם חומות הכלא מגבילות את חופש התנועה של הכלוא, אין בהן כדי להפקיע את זכויות היסוד האחרות שלו.
 
ביום 24.7.2012, לאחר גרירת רגליים ממושכת, הגיבה פרקליטות המדינה לעתירה. למרות טענתה כי תנאי הכליאה במתקן אינם "בלתי הולמים", הודיעה הפרקליטות כי "בימים אלו" – תשעה חודשים לאחר הגשת העתירה – מתקן המעצר עובר שיפוץ, שאמור לכלול הקמת מערכת מיזוג אוויר לכל התאים, שיפוץ האינסטלציה והכנסת כלים סניטאריים חדשים. לאור השיפוץ ולאור העובדה שעד לסיומו לא יוחזקו עצורים במתקן המעצר, טענה הפרקליטות כי העתירה אינה רלוונטית ולכן יש למחוק אותה. לחלופין ביקשה הפרקליטות כי בית המשפט יאפשר לה להגיש תגובה מפורטת לעתירה עד לינואר 2013, "עם סיום השיפוץ", לדבריה.
 
המוקד מברך על ההחלטה לשפץ את מתקן המעצר בפתח תקווה, גם אם זו התקבלה רק לאחר הגשת העתירה. יחד עם זאת מדגיש המוקד, כי הודעת המדינה על השיפוץ היא כללית, ומתייחסת באופן חלקי בלבד לשלל הבעיות הקיימות במתקן, ושפורטו בעתירה. המוקד עומד על כך שאין למחוק את העתירה ומבקש לקבל תגובה מפורטת לעתירה בינואר 2013. יש לקוות כי עד מועד זה אכן יסתיים השיפוץ במתקן המעצר, וכי השב"ס ישפר את תנאי הכליאה באופן שיעמדו בסטנדרטים הקבועים בדין הישראלי והבינלאומי.

הדפסה הדפסה
שיתוף
באוקטובר 2011 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, להורות לשירות בתי הסוהר (שב"ס) לשפר את תנאי הכליאה במתקן המעצר בפתח תקווה. העתירה הסתמכה על עדויותיהם של כ-100 פלסטינים, שהוחזקו במתקן המעצר בתנאים מחפירים, בין היתר בתאים קטנים, מזוהמים ומצחינים, ללא אוורור ראוי, ללא אור שמש וללא תנאים סניטאריים בסיסיים. המוקד הדגיש, כי התנאים השוררים במתקן מפירים באופן בוטה את זכותם של העצורים לתנאי כליאה הולמים ואנושיים, ומנוגדים לא רק לסטנדרטים המינימאליים שקובע הדין הבינלאומי, אלא גם לאלו הקבועים בחוק ובתקנות הישראליים. בנוסף טען המוקד, כי עצם המעצר או המאסר, אין בהם כדי לשלול את זכויות היסוד של הכלוא, וכי גם אם חומות הכלא מגבילות את חופש התנועה של הכלוא, אין בהן כדי להפקיע את זכויות היסוד האחרות שלו.
 
ביום 24.7.2012, לאחר גרירת רגליים ממושכת, הגיבה פרקליטות המדינה לעתירה. למרות טענתה כי תנאי הכליאה במתקן אינם "בלתי הולמים", הודיעה הפרקליטות כי "בימים אלו" – תשעה חודשים לאחר הגשת העתירה – מתקן המעצר עובר שיפוץ, שאמור לכלול הקמת מערכת מיזוג אוויר לכל התאים, שיפוץ האינסטלציה והכנסת כלים סניטאריים חדשים. לאור השיפוץ ולאור העובדה שעד לסיומו לא יוחזקו עצורים במתקן המעצר, טענה הפרקליטות כי העתירה אינה רלוונטית ולכן יש למחוק אותה. לחלופין ביקשה הפרקליטות כי בית המשפט יאפשר לה להגיש תגובה מפורטת לעתירה עד לינואר 2013, "עם סיום השיפוץ", לדבריה.
 
המוקד מברך על ההחלטה לשפץ את מתקן המעצר בפתח תקווה, גם אם זו התקבלה רק לאחר הגשת העתירה. יחד עם זאת מדגיש המוקד, כי הודעת המדינה על השיפוץ היא כללית, ומתייחסת באופן חלקי בלבד לשלל הבעיות הקיימות במתקן, ושפורטו בעתירה. המוקד עומד על כך שאין למחוק את העתירה ומבקש לקבל תגובה מפורטת לעתירה בינואר 2013. יש לקוות כי עד מועד זה אכן יסתיים השיפוץ במתקן המעצר, וכי השב"ס ישפר את תנאי הכליאה באופן שיעמדו בסטנדרטים הקבועים בדין הישראלי והבינלאומי.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות