המוקד להגנת הפרט - United Nations General Assembly, Requset for Adivsory Opinion, A/RES/ES - 10/14 (A/ES-10/L.16)
חזרה לעמוד הקודם
08.12.2003|מסמכים אחרים|החלטת או"ם

United Nations General Assembly, Requset for Adivsory Opinion, A/RES/ES - 10/14 (A/ES-10/L.16)

בקשת העצרת הכללית של האו"ם מאת בית המשפט הבינלאומי לצדק (ICJ) לחוות דעת בנוגע לחומת ההפרדה.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

נושאים קשורים