ת"א 9327/04 - מצרי ואח' נ' מדינת ישראל כתב תביעה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ת"א 9327/04 - מצרי ואח' נ' מדינת ישראל כתב תביעה
כתבי בי דין | כתב תביעה | 03.08.2004
ת"א 9327/04 - מצרי ואח' נ' מדינת ישראל כתב תביעה
תביעה של המוקד להגנת הפרט לפצות את משפחת מבצע הפיגוע במסעדת סבארו בירושלים בשנת 2001, שהצבא הרס את ביתה וגרם נזק רב לרכושה. התובעים טוענים כי הריסת הבית נעשתה ללא צו הריסה וללא שימוע, כנדרש בחוק. יתר על כן, מלבד ההריסה עצמה, שהמשפט הבינלאומי המנהגי אוסר בראותו בה ענישה קולקטיבית ומעשי תגמול כנגד מוגנים ורכושם, גרמו החיילים נזק רב למבנים, לכלי רכב ולעצי פרי בסמוך לבית שנהרס, ועל המדינה לפצות את התובעים על נזקים אלו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תביעה של המוקד להגנת הפרט לפצות את משפחת מבצע הפיגוע במסעדת סבארו בירושלים בשנת 2001, שהצבא הרס את ביתה וגרם נזק רב לרכושה. התובעים טוענים כי הריסת הבית נעשתה ללא צו הריסה וללא שימוע, כנדרש בחוק. יתר על כן, מלבד ההריסה עצמה, שהמשפט הבינלאומי המנהגי אוסר בראותו בה ענישה קולקטיבית ומעשי תגמול כנגד מוגנים ורכושם, גרמו החיילים נזק רב למבנים, לכלי רכב ולעצי פרי בסמוך לבית שנהרס, ועל המדינה לפצות את התובעים על נזקים אלו.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות