ת"א 9327/04 - מצרי ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ת"א 9327/04 - מצרי ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין
פסיקה | פסיקה / שלום | 05.04.2009
ת"א 9327/04 - מצרי ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין
לאחר ארבע שנים מיום הגשת תביעת המוקד להגנת הפרט לפצות את משפחת מבצע הפיגוע במסעדת סבארו בירושלים בשנת 2001, שהצבא הרס את ביתה וגרם נזק רב לרכושה, פסק בימ"ש השלום כי המדינה פטורה מתשלום פיצויים לתובעים בגין הנזקים שגרמו חייליה למבנים, לכלי רכב ולעצי פרי בסמוך לבית שנהרס. בפסיקתו קובע ביהמ"ש כי מדובר בפעולה מלחמתית ולפיכך מדובר בהריסה חוקית, שנעשתה במקצועיות ובזהירות מרבית שצבאות אחרים אינם נוקטים. למרות שביהמ"ש קובע כי מדובר בתביעה שאין בה ממש, הוא אינו מטיל הוצאות על התובעים בשל הקושי שהוא צופה בגביית החוב.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
לאחר ארבע שנים מיום הגשת תביעת המוקד להגנת הפרט לפצות את משפחת מבצע הפיגוע במסעדת סבארו בירושלים בשנת 2001, שהצבא הרס את ביתה וגרם נזק רב לרכושה, פסק בימ"ש השלום כי המדינה פטורה מתשלום פיצויים לתובעים בגין הנזקים שגרמו חייליה למבנים, לכלי רכב ולעצי פרי בסמוך לבית שנהרס. בפסיקתו קובע ביהמ"ש כי מדובר בפעולה מלחמתית ולפיכך מדובר בהריסה חוקית, שנעשתה במקצועיות ובזהירות מרבית שצבאות אחרים אינם נוקטים. למרות שביהמ"ש קובע כי מדובר בתביעה שאין בה ממש, הוא אינו מטיל הוצאות על התובעים בשל הקושי שהוא צופה בגביית החוב.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות