המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ בעניין העיכובים הבלתי סבירים בהעברת ממצאי חקירות מצ"ח לפלסטינים שנפגעו ע"י כוחות הביטחון: המוקד מדגיש כי העברת ממצאי החקירה לקורבנות ומשפחותיהם, בתוך פרק זמן סביר, היא חלק בלתי נפרד מזכותם הבסיסית של המתלוננים להליך שיפוטי הוגן ואינו תלוי באם יש כוונה להגיש תביעה אזרחית או אם הוגשה כבר תביעה בעניין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
22.05.2008
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ בעניין העיכובים הבלתי סבירים בהעברת ממצאי חקירות מצ"ח לפלסטינים שנפגעו ע"י כוחות הביטחון: המוקד מדגיש כי העברת ממצאי החקירה לקורבנות ומשפחותיהם, בתוך פרק זמן סביר, היא חלק בלתי נפרד מזכותם הבסיסית של המתלוננים להליך שיפוטי הוגן ואינו תלוי באם יש כוונה להגיש תביעה אזרחית או אם הוגשה כבר תביעה בעניין
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ בעניין העיכובים הבלתי סבירים בהעברת ממצאי חקירות מצ"ח לפלסטינים שנפגעו ע"י כוחות הביטחון: המוקד מדגיש כי העברת ממצאי החקירה לקורבנות ומשפחותיהם, בתוך פרק זמן סביר, היא חלק בלתי נפרד מזכותם הבסיסית של המתלוננים להליך שיפוטי הוגן ואינו תלוי באם יש כוונה להגיש תביעה אזרחית או אם הוגשה כבר תביעה בעניין

ביום 12.5.2008 הגיש המוקד עתירה עקרונית לבג"ץ בעניין העיכוב הממושך שנוקטת המדינה בהעברת חומר חקירות מצ"ח לפלסטינים שנפלו קורבן לכוחות הביטחון. העתירה מביאה את סיפורם של 10 אנשים שנפלו קורבן לכוחות הביטחון ושעניינם טופל על ידי המוקד. בכל המקרים הללו נפתחה חקירת מצ"ח רק לאחר פניית המוקד בדרישה לפתוח בחקירה אודות האירועים, ובכל המקרים הסתיימה החקירה ללא נקיטת צעדים משפטיים כלשהם. עם סיום החקירה, ביקש המוקד לקבל לידיו את ממצאיה, אך הבקשה לא נענתה, מזה שנים.

זכותו של נפגע, או שאריו של נפגע, לקבל את חומר החקירה לבדיקת נסיבות אירוע הפגיעה ואמצעי החקירה שננקטו בעניינו, אינה שנויה במחלוקת. מעבר לזכות לדעת, חומר החקירה מאפשר לקורבן לערער על התנהלות החקירה ולממש את זכותו לתבוע פיצויים, אם ימצא לנכון.

המוקד מדגיש כי למימד הזמן תפקיד חשוב מאוד - ככל שמתרחקים ממועד האירוע כך מתמעטים סיכוייו של ערר להיות אפקטיבי, וכך גם קשה יותר לבצע השלמת חקירה במידת הצורך, או לאתר את הגורמים שהיו מעורבים באירוע הנחקר. חשוב לציין כי אם התנהלות הרשויות הייתה נעשית כראוי, יכלו העותרים לקבל לידיהם את חומר החקירה ואז לשקול האם להגיש תביעה אזרחית. באופן בו מתנהלים הדברים כיום, וכתוצאה מהתיקונים בחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), לפיהם חלה התיישנות לאחר שנתיים מיום האירוע, הרי שברוב המקרים מוגשת תביעה בטרם התקבל תיק החקירה.

העתירה כוללת שלושה סוגים של מקרים בהם טיפל המוקד – מקרים בהם לא הוגשה תביעה אזרחית ועילת התביעה התיישנה, או מקרים בהם הוגשה תביעה אך זו הסתיימה בפשרה בטרם הושלם שלב גילוי המסמכים ומצ"ח עיכב את העברת חומר החקירה במשך שנים וללא הסבר; מקרים בהם תלויה ועומדת תביעה אזרחית ומצ"ח סירב להעביר את חומר החקירה אלא במסגרת של גילוי מסמכים בהליך האזרחי;  ומקרים בהם ביקש המוקד הארכת התיישנות, על מנת שניתן יהיה לעיין בחומר החקירה ולהחליט האם להגיש ערר והאם להגיש תביעה אזרחית. במקרים אלו סירב מצ"ח למסור את חומר החקירה, בטענה שהחומר אמור להתקבל במסגרת גילוי מסמכים בהליך האזרחי העתידי.

במהלך ניהול תלונות העותרים, פנה המוקד, בין השאר, לפצ"ר, ופירט בפניו את העיכוב הבלתי סביר בקבלת חומרי חקירות מצ"ח, והפגיעה החמורה שנגרמת למתלוננים עקב אי מסירת חומר החקירה תוך זמן סביר, לאחר ההודעה על סגירת תיק החקירה. המוקד מדגיש בפנייתו, כי הקשר שבין מצ"ח לפרקליטות בכל הנוגע להחלטה האם ומתי להעביר חומרי חקירה, הוא פסול ואינו מעוגן בשום חוק. יתרה מזו, אין קשר בין החובה למסור את חומר החקירה לאדם שנפגע, המעוגנת בפסיקה ובהנחיית פרקליטות המדינה, לבין הליכים שונים, שהם חלק מתביעה אזרחית. המוקד ביקש, בין היתר, לעקוב אחר העברת חומר החקירה ולוודא כי הגורמים האמונים על בדיקת החומר והעברתו, מודעים לכך שהעברת החומר תוך פרק זמן סביר היא חלק בלתי נפרד מן הזכות הבסיסית של המתלוננים להליך הוגן. תשובת הפצ"ר הייתה כי העיכובים נבעו, בין השאר, מכך שלא היה גוף שריכז את העניין ולא היו בנמצא נהלים מסודרים, אך העניין תוקן. למרות ה"תיקון" חלפו שנה וחצי נוספות ותיקי החקירה לא הגיעו לידי העותרים.


לצפייה בעתירה מיום 12.5.2008

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 12.5.2008 הגיש המוקד עתירה עקרונית לבג"ץ בעניין העיכוב הממושך שנוקטת המדינה בהעברת חומר חקירות מצ"ח לפלסטינים שנפלו קורבן לכוחות הביטחון. העתירה מביאה את סיפורם של 10 אנשים שנפלו קורבן לכוחות הביטחון ושעניינם טופל על ידי המוקד. בכל המקרים הללו נפתחה חקירת מצ"ח רק לאחר פניית המוקד בדרישה לפתוח בחקירה אודות האירועים, ובכל המקרים הסתיימה החקירה ללא נקיטת צעדים משפטיים כלשהם. עם סיום החקירה, ביקש המוקד לקבל לידיו את ממצאיה, אך הבקשה לא נענתה, מזה שנים.

זכותו של נפגע, או שאריו של נפגע, לקבל את חומר החקירה לבדיקת נסיבות אירוע הפגיעה ואמצעי החקירה שננקטו בעניינו, אינה שנויה במחלוקת. מעבר לזכות לדעת, חומר החקירה מאפשר לקורבן לערער על התנהלות החקירה ולממש את זכותו לתבוע פיצויים, אם ימצא לנכון.

המוקד מדגיש כי למימד הזמן תפקיד חשוב מאוד - ככל שמתרחקים ממועד האירוע כך מתמעטים סיכוייו של ערר להיות אפקטיבי, וכך גם קשה יותר לבצע השלמת חקירה במידת הצורך, או לאתר את הגורמים שהיו מעורבים באירוע הנחקר. חשוב לציין כי אם התנהלות הרשויות הייתה נעשית כראוי, יכלו העותרים לקבל לידיהם את חומר החקירה ואז לשקול האם להגיש תביעה אזרחית. באופן בו מתנהלים הדברים כיום, וכתוצאה מהתיקונים בחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), לפיהם חלה התיישנות לאחר שנתיים מיום האירוע, הרי שברוב המקרים מוגשת תביעה בטרם התקבל תיק החקירה.

העתירה כוללת שלושה סוגים של מקרים בהם טיפל המוקד – מקרים בהם לא הוגשה תביעה אזרחית ועילת התביעה התיישנה, או מקרים בהם הוגשה תביעה אך זו הסתיימה בפשרה בטרם הושלם שלב גילוי המסמכים ומצ"ח עיכב את העברת חומר החקירה במשך שנים וללא הסבר; מקרים בהם תלויה ועומדת תביעה אזרחית ומצ"ח סירב להעביר את חומר החקירה אלא במסגרת של גילוי מסמכים בהליך האזרחי;  ומקרים בהם ביקש המוקד הארכת התיישנות, על מנת שניתן יהיה לעיין בחומר החקירה ולהחליט האם להגיש ערר והאם להגיש תביעה אזרחית. במקרים אלו סירב מצ"ח למסור את חומר החקירה, בטענה שהחומר אמור להתקבל במסגרת גילוי מסמכים בהליך האזרחי העתידי.

במהלך ניהול תלונות העותרים, פנה המוקד, בין השאר, לפצ"ר, ופירט בפניו את העיכוב הבלתי סביר בקבלת חומרי חקירות מצ"ח, והפגיעה החמורה שנגרמת למתלוננים עקב אי מסירת חומר החקירה תוך זמן סביר, לאחר ההודעה על סגירת תיק החקירה. המוקד מדגיש בפנייתו, כי הקשר שבין מצ"ח לפרקליטות בכל הנוגע להחלטה האם ומתי להעביר חומרי חקירה, הוא פסול ואינו מעוגן בשום חוק. יתרה מזו, אין קשר בין החובה למסור את חומר החקירה לאדם שנפגע, המעוגנת בפסיקה ובהנחיית פרקליטות המדינה, לבין הליכים שונים, שהם חלק מתביעה אזרחית. המוקד ביקש, בין היתר, לעקוב אחר העברת חומר החקירה ולוודא כי הגורמים האמונים על בדיקת החומר והעברתו, מודעים לכך שהעברת החומר תוך פרק זמן סביר היא חלק בלתי נפרד מן הזכות הבסיסית של המתלוננים להליך הוגן. תשובת הפצ"ר הייתה כי העיכובים נבעו, בין השאר, מכך שלא היה גוף שריכז את העניין ולא היו בנמצא נהלים מסודרים, אך העניין תוקן. למרות ה"תיקון" חלפו שנה וחצי נוספות ותיקי החקירה לא הגיעו לידי העותרים.


לצפייה בעתירה מיום 12.5.2008

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות