בג"ץ 639/04 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' תגובה לעתירה מטעם פרקליטות המדינה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 639/04 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' תגובה לעתירה מטעם פרקליטות המדינה
כתבי בי דין | תגובה | 04.02.2004
בג"ץ 639/04 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' תגובה לעתירה מטעם פרקליטות המדינה
המדינה, בתגובה לעתירת האגודה לזכויות האזרח, טוענת כי משטר ההיתרים משקף איזון מידתי בין הזכות לחיים של אזרחי ישראל ובין זכות הקניין וחופש התנועה של הפלסטינים. על הטענות הספציפיות בעתירה משיבה המדינה, בין היתר, כי האפשרות לעבור לגור ב"מרחב התפר" הוגבלה מאוד בשל סיבות ביטחוניות, ובקשות יאושרו רק בנסיבות מיוחדות, בעיקר עקב נישואין; כי מחקלאים המבקשים היתרים להיכנס ל"מרחב התפר" לא נדרשת הוכחת בעלות מלאה על הקרקע, אלא די בהוכחה לכאורית של חזקה; כי הקמת המכשול מהווה צורך ביטחוני, לא מדיני; וכי המתנחלים נמנים גם הם על האוכלוסייה האזרחית שהמדינה חייבת לדאוג לצרכיה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
המדינה, בתגובה לעתירת האגודה לזכויות האזרח, טוענת כי משטר ההיתרים משקף איזון מידתי בין הזכות לחיים של אזרחי ישראל ובין זכות הקניין וחופש התנועה של הפלסטינים. על הטענות הספציפיות בעתירה משיבה המדינה, בין היתר, כי האפשרות לעבור לגור ב"מרחב התפר" הוגבלה מאוד בשל סיבות ביטחוניות, ובקשות יאושרו רק בנסיבות מיוחדות, בעיקר עקב נישואין; כי מחקלאים המבקשים היתרים להיכנס ל"מרחב התפר" לא נדרשת הוכחת בעלות מלאה על הקרקע, אלא די בהוכחה לכאורית של חזקה; כי הקמת המכשול מהווה צורך ביטחוני, לא מדיני; וכי המתנחלים נמנים גם הם על האוכלוסייה האזרחית שהמדינה חייבת לדאוג לצרכיה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות