בג"ץ 11765/05 - עודה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי, צו ביניים ובקשה לקיום דיון דחוף המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 11765/05 - עודה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי, צו ביניים ובקשה לקיום דיון דחוף
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 22.12.2005
בג"ץ 11765/05 - עודה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי, צו ביניים ובקשה לקיום דיון דחוף
עתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל לפרק את קטע גדר ההפרדה העובר באדמותיהם של ארבעה כפרים פלסטינים מדרום לטול-כרם, ומנתק את תושביהם מאדמותיהם ואת הכפר ח'רבת ג'בארה משאר הגדה המערבית. בעתירה נתבקש גם ביטולו של תוואי חדש שתוכנן כך שחלק מהמקטע האמור, המצוי כעת מזרחית לח'רבת ג'בארה, יעבור מערבית לה. ההחלטה לפרק ולהזיז חלק ממקטע הגדר נשוא העתירה מהווה הודאה מצד המשיבים באי-יכולתם להבטיח את שימור מרקם החיים של האוכלוסיה האזרחית באזור זה לאחר הקמת הגדר, ובדבר אי-מידתיותו של התוואי שנבחר ואי-חוקיותו. עם זאת, גם לאחר ההעתקה הגדר עדיין תעבור באדמות השייכות לתושבי הכפרים העותרים ותפריד בינם ובין אדמותיהם, שייוותרו ב"מרחב התפר". מאתר האגודה לזכויות האזרח בישראל.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל לפרק את קטע גדר ההפרדה העובר באדמותיהם של ארבעה כפרים פלסטינים מדרום לטול-כרם, ומנתק את תושביהם מאדמותיהם ואת הכפר ח'רבת ג'בארה משאר הגדה המערבית. בעתירה נתבקש גם ביטולו של תוואי חדש שתוכנן כך שחלק מהמקטע האמור, המצוי כעת מזרחית לח'רבת ג'בארה, יעבור מערבית לה. ההחלטה לפרק ולהזיז חלק ממקטע הגדר נשוא העתירה מהווה הודאה מצד המשיבים באי-יכולתם להבטיח את שימור מרקם החיים של האוכלוסיה האזרחית באזור זה לאחר הקמת הגדר, ובדבר אי-מידתיותו של התוואי שנבחר ואי-חוקיותו. עם זאת, גם לאחר ההעתקה הגדר עדיין תעבור באדמות השייכות לתושבי הכפרים העותרים ותפריד בינם ובין אדמותיהם, שייוותרו ב"מרחב התפר". מאתר האגודה לזכויות האזרח בישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות