בג"ץ 3771/02 - המועצה המקומית של כפר א-ראס ואח' נ' המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון יצחק איתן ואח' עתירה דחופה ביותר למתן צו על תנאי וצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3771/02 - המועצה המקומית של כפר א-ראס ואח' נ' המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון יצחק איתן ואח' עתירה דחופה ביותר למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 03.05.2002
בג"ץ 3771/02 - המועצה המקומית של כפר א-ראס ואח' נ' המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון יצחק איתן ואח' עתירה דחופה ביותר למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירה של תושבי כפרים מהגדה המערבית, בעקבות הוצאת צו תפיסה של אדמותיהם לצורך הקמת מכשול ההפרדה. העותרים טוענים כי התפיסה מנוגדת להחלטת הממשלה עצמה; היא נעשתה ללא הודעה מוקדמת לבעלי המקרקעין; היא מנוגדת לדין החל באזור; היא נעשתה ללא היתר מאת רשויות התכנון והבנייה באזור וללא הליך תקין של העברת תכנית לסלילת כביש; והיא מנוגדת לכללי המשפט הבינלאומי, ומהווה ניסיון לספח שטחים ולקבוע גבולות קבע שלא במשא ומתן.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה של תושבי כפרים מהגדה המערבית, בעקבות הוצאת צו תפיסה של אדמותיהם לצורך הקמת מכשול ההפרדה. העותרים טוענים כי התפיסה מנוגדת להחלטת הממשלה עצמה; היא נעשתה ללא הודעה מוקדמת לבעלי המקרקעין; היא מנוגדת לדין החל באזור; היא נעשתה ללא היתר מאת רשויות התכנון והבנייה באזור וללא הליך תקין של העברת תכנית לסלילת כביש; והיא מנוגדת לכללי המשפט הבינלאומי, ומהווה ניסיון לספח שטחים ולקבוע גבולות קבע שלא במשא ומתן.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות