בג"ץ 3771/02 – המועצה המקומית של כפר א-ראס ואח' נ' המפקד הצבאי באזור יהודה והשומרון ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3771/02 – המועצה המקומית של כפר א-ראס ואח' נ' המפקד הצבאי באזור יהודה והשומרון ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 09.05.2002
בג"ץ 3771/02 – המועצה המקומית של כפר א-ראס ואח' נ' המפקד הצבאי באזור יהודה והשומרון ואח' פסק דין
בג"ץ קיבל את עמדת המדינה, שתוואי גדר ההפרדה נקבע משיקולי שליטה טופוגרפית, מרחב ביטחון וצמצום הפגיעה בשטחים מעובדים, ולא משיקולים פוליטיים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ קיבל את עמדת המדינה, שתוואי גדר ההפרדה נקבע משיקולי שליטה טופוגרפית, מרחב ביטחון וצמצום הפגיעה בשטחים מעובדים, ולא משיקולים פוליטיים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות