המוקד להגנת הפרט - המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח ועדאלה מפרסמים חוות דעת המתנגדת להצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8) התשס"ח–2008, שעברה בקריאה ראשונה בכנסת. הצעת החוק נועדה למנוע מתושבי השטחים את האפשרות להגיש תביעות נזיקין נגד המדינה, גם במקרים בהם נגרם הנזק ללא קשר לפעילות מלחמתית: הארגונים מתריעים כי החוק המוצע מנסה להחיות את החוק שנפסל פה אחד על-ידי הרכב של תשעה שופטי בית המשפט העליון, בהיותו בלתי חוקתי. מדובר בהצעת חוק שאם תתקבל דינה בטלות ומן הראוי שתיגנז כבר בשלב זה
חזרה לעמוד הקודם
07.07.2008

המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח ועדאלה מפרסמים חוות דעת המתנגדת להצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8) התשס"ח–2008, שעברה בקריאה ראשונה בכנסת. הצעת החוק נועדה למנוע מתושבי השטחים את האפשרות להגיש תביעות נזיקין נגד המדינה, גם במקרים בהם נגרם הנזק ללא קשר לפעילות מלחמתית: הארגונים מתריעים כי החוק המוצע מנסה להחיות את החוק שנפסל פה אחד על-ידי הרכב של תשעה שופטי בית המשפט העליון, בהיותו בלתי חוקתי. מדובר בהצעת חוק שאם תתקבל דינה בטלות ומן הראוי שתיגנז כבר בשלב זה

תכליתו של תיקון 8 היא ברורה: ביטול פסיקתו של בית המשפט בבג"ץ 8276/05. זהו ניסיון נלוז להעניק לזרועות הרשות המבצעת ולכוחות הביטחון מעמד על-חוקי ולפטור אותם מביקורת בתי המשפט על הפרות זכויות אדם ומאחריות למעשיהם. בית המשפט העליון עמד זה מכבר על הבעייתיות החמורה שבניסיון לפטור את המדינה מתביעות נזיקין. בדצמבר 2006 קבע הרכב של תשעה שופטים פה אחד שיש לפסול תיקון דומה לחוק, שנועד לפטור את המדינה מאחריות לפגיעה מכל סוג שגורמים כוחות הביטחון לתושבי השטחים. בהחלטה זו, קיבלו שופטי בג"ץ את העתירה שהגישו תשעה ארגוני זכויות אדם, פלסטיניים וישראליים. שופטי בג"ץ קבעו, כי החוק סותר את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שכן הוא פוגע בזכויות לחיים, לכבוד, לקניין ולחירות.

החוק המוצע, המיועד לחול רטרואקטיבית על פגיעות שנגרמו החל משנת 2000, קובע כי גם במקרים של פגיעה בלתי חוקית, שלא במסגרת פעולה מלחמתית כזו או אחרת, הקורבנות – יתומים ואלמנות, נכים או מי שנותרו חסרי-כל לאחר שרכושם הושמד – יישארו ללא כל סעד משפטי, ולמעשה, מבלי שאף אחד ייתן את הדין על פעולות בלתי חוקיות. בנייר עמדה שהגישו המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח ועדאלה, מבקרים הארגונים בחריפות את הצעת החוק, ועומדים על כך, שהיא פוגענית אף יותר מהחוק אשר נפסל על ידי בג"ץ. הצעת החוק מנוגדת לא רק לשכל הישר ולצדק, אלא גם לעקרונות יסוד של המשפט הישראלי והמשפט הבינלאומי.

עוד מזהירים הארגונים, כי בהיעדר אפשרות להגשת תביעות, תיפגע אף יותר האפשרות לבדיקה של מקרי התעללות, גניבה ופגיעה ברכוש מצד חיילים או גורמים אחרים בכוחות הביטחון. הצעת חוק זו מאיימת לצרף את ישראל לרשימת המדינות המצורעות, אשר מערכת המשפט שלהן אינה מגינה על זכויות אדם. התוצאה עלולה להיות מבול של תביעות בחו"ל נגד חיילים וקצינים בצבא הישראלי. יש לשים לב לכך שהצעת החוק עלולה גם לפגוע באזרחי  המדינה: החוק יאפשר לשר הביטחון להכריז גם על אזורים בתוך ישראל כ"אזורי מלחמה", ובכך למנוע גם מתושביהם, אשר נפגעו מפעולות כוחות הביטחון, את האפשרות לתבוע את כוחות הביטחון.

בדיון במליאת הכנסת בהצעת החוק אמרה ח"כ גלאון כי "זהו ניסיון לבזות את בג"ץ. זו הצעה שמפלה בין דם לדם". ח"כ ביילין אמר שזוהי "בושה לשר המשפטים של ישראל, שמוכן להביא חוק כזה אל הכנסת. כתם בספר החוקים שלנו". ח"כ חנין אמר בדיון, שהחוק המוצע מעביר "מסר של לית דין ולית דיין, של הפקרות, מסר שמועבר גם פנימה וגם החוצה, שחיילי מדינת ישראל יכולים להזיק ולפגוע בחפים מפשע מבלי שמישהו יישא באחריות, מבלי שמישהו ישלם, מבלי שמישהו ייתן מענה או מזור לאלה שנפגעים".

בהיותו מנוגד לעקרונות יסוד של המשפט הישראלי והבינלאומי, ובשל ניסיון מנסחיו לעקוף את החלטת בית המשפט העליון, ואף להרחיב את פגיעתו, קוראים הארגונים לדחייתה של הצעת החוק מכל וכל. 


לצפייה בחוות דעת הארגונים מיום 7.7.2008


לצפייה בהצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ז-2007


לצפייה במאמר: הזכות לפיצויים על הפרתן של זכויות אדם: עו"ד יוסי וולפסון