בג"ץ 4764/04 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה עתירה דחופה למתן צו על תנאי ובקשה לדיון דחוף המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4764/04 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה עתירה דחופה למתן צו על תנאי ובקשה לדיון דחוף
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 20.05.2004
בג"ץ 4764/04 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה עתירה דחופה למתן צו על תנאי ובקשה לדיון דחוף
האגודה לזכויות האזרח בישראל, רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט ובצלם עתרו לבג"ץ שיורה לצה"ל לאפשר פינוי פצועים מרפיח ומעבר חופשי לאמבולנסים וציוד רפואי, לחדש אספקת שירותים בסיסיים, לחקור מיידית את הירי לעבר המפגינים ביום 19.5.04 ולהורות להימנע מירי שכזה בעתיד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
האגודה לזכויות האזרח בישראל, רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט ובצלם עתרו לבג"ץ שיורה לצה"ל לאפשר פינוי פצועים מרפיח ומעבר חופשי לאמבולנסים וציוד רפואי, לחדש אספקת שירותים בסיסיים, לחקור מיידית את הירי לעבר המפגינים ביום 19.5.04 ולהורות להימנע מירי שכזה בעתיד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות