בג"ץ 4764/04 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה תגובה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4764/04 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה תגובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 21.05.2004
בג"ץ 4764/04 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה תגובה מטעם המשיב
המשיב טוען כי דין העתירה להידחות, בין היתר מן הטעמים הבאים: אי אפשר להציג בפני בית המשפט בזמן אמת את תמונת שדה הקרב, ובית המשפט אינו יכול אפוא לתת סעדים יעילים; העתירה נתמכת אך ורק בתצהיר עובד שטח של האגודה לזכויות האזרח שאינה אלא "עדות שמיעה"; תיאורם של הפלסטינים את המצב ההומניטרי ברפיח כולל הגזמות פרועות; צה"ל מקדיש מאמץ עילאי, עד כדי סיכון כוחותיו, כדי לאפשר מתן טיפול רפואי הולם לפלסטינים ומעבר אמבולנסים, וכאשר מגיעות אליו תלונות על בעיות באספקת מים, מזון וחשמל, הוא פועל לתיקון התקלות בהקדם. כן טוען המשיב כי מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי האש לא כוונה לעבר המפגינים, וכי החמושים הפלסטינים מנצלים נוכחות של אוכלוסיה אזרחית כדי להתקרב לכוחות צה"ל ולפגוע בהם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המשיב טוען כי דין העתירה להידחות, בין היתר מן הטעמים הבאים: אי אפשר להציג בפני בית המשפט בזמן אמת את תמונת שדה הקרב, ובית המשפט אינו יכול אפוא לתת סעדים יעילים; העתירה נתמכת אך ורק בתצהיר עובד שטח של האגודה לזכויות האזרח שאינה אלא "עדות שמיעה"; תיאורם של הפלסטינים את המצב ההומניטרי ברפיח כולל הגזמות פרועות; צה"ל מקדיש מאמץ עילאי, עד כדי סיכון כוחותיו, כדי לאפשר מתן טיפול רפואי הולם לפלסטינים ומעבר אמבולנסים, וכאשר מגיעות אליו תלונות על בעיות באספקת מים, מזון וחשמל, הוא פועל לתיקון התקלות בהקדם. כן טוען המשיב כי מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי האש לא כוונה לעבר המפגינים, וכי החמושים הפלסטינים מנצלים נוכחות של אוכלוסיה אזרחית כדי להתקרב לכוחות צה"ל ולפגוע בהם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות