בג"ץ 5076/04 - חוסייני ואח' נ' אלוף פיקוד דרום עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5076/04 - חוסייני ואח' נ' אלוף פיקוד דרום עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 31.05.2004
בג"ץ 5076/04 - חוסייני ואח' נ' אלוף פיקוד דרום עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירת המוקד להגנת הפרט וארגון עדאלה לבג"ץ לביטול הוראה חדשה המתנה מתן היתרי כניסה לעזה לשם ביקור אצל בני זוג וילדים בהתחייבות לשהות שם שלושה חודשים רצופים. הוראה זו פוגעת, למעשה, בעיקר בערבים אזרחי ותושבי ישראל, שכן אלה, בדרך כלל, הם הנישאים לפלסטינים תושבי רצועת עזה. יודגש, כי ההוראה אינה חלה על אזרחי ישראל ותושביה המבקשים להיכנס לרצועת עזה על מנת לבקר בהתנחלויות, ומדובר אפוא באפליה על בסיס לאום המגיעה כדי פגיעה בכבוד האדם. בעקבות העתירה הוקפאה ההוראה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט וארגון עדאלה לבג"ץ לביטול הוראה חדשה המתנה מתן היתרי כניסה לעזה לשם ביקור אצל בני זוג וילדים בהתחייבות לשהות שם שלושה חודשים רצופים. הוראה זו פוגעת, למעשה, בעיקר בערבים אזרחי ותושבי ישראל, שכן אלה, בדרך כלל, הם הנישאים לפלסטינים תושבי רצועת עזה. יודגש, כי ההוראה אינה חלה על אזרחי ישראל ותושביה המבקשים להיכנס לרצועת עזה על מנת לבקר בהתנחלויות, ומדובר אפוא באפליה על בסיס לאום המגיעה כדי פגיעה בכבוד האדם. בעקבות העתירה הוקפאה ההוראה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות