אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות
אמנות וחקיקה | אמנה בינלאומית | 16.12.1966
אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות
האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, שגם ישראל חתומה עליה. בין השאר קובעת האמנה כי "לא יועמד אדם בפני עינויים, או בפני יחס או עונש אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים"; כי "לכל אדם שמורה הזכות לחירות אישית ולביטחון אישי"; כי "לא יהא אדם נתון במעצר או במאסר שרירותיים"; כי עבריינים צעירים יובדלו ממבוגרים ויוענק להם טיפול המתאים לגילם ולמעמדם המשפטי; וכי "כל בני אנוש שווים בפני החוק וזכאים, בלא כל הפליה, להגנה שווה מטעם החוק [...] במיוחד בשל טעמי גזע, צבע, מין, לשון, דת, דעה מדינית או דעה אחרת, מוצא לאומי או חברתי, רכוש, ייחוס או מעמד אחר".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, שגם ישראל חתומה עליה. בין השאר קובעת האמנה כי "לא יועמד אדם בפני עינויים, או בפני יחס או עונש אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים"; כי "לכל אדם שמורה הזכות לחירות אישית ולביטחון אישי"; כי "לא יהא אדם נתון במעצר או במאסר שרירותיים"; כי עבריינים צעירים יובדלו ממבוגרים ויוענק להם טיפול המתאים לגילם ולמעמדם המשפטי; וכי "כל בני אנוש שווים בפני החוק וזכאים, בלא כל הפליה, להגנה שווה מטעם החוק [...] במיוחד בשל טעמי גזע, צבע, מין, לשון, דת, דעה מדינית או דעה אחרת, מוצא לאומי או חברתי, רכוש, ייחוס או מעמד אחר".
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות