בג"ץ 7867/04 - קעואר ואח' נ' שרות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7867/04 - קעואר ואח' נ' שרות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 29.08.2004
בג"ץ 7867/04 - קעואר ואח' נ' שרות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי
עתירה של ארגון עדאלה והאגודה לזכויות האזרח בישראל, בשמם של עורכי דין וארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, נגד מניעת מפגשים של אסירים ועצורים השובתים רעב כמחאה על תנאי כליאתם הירודים עם עורכי דינם. הסנקציה מפירה זכות יסוד של האסירים והעצורים להיפגש עם עורך דין, נוטלת מהם את הערובות להגנה על זכויות חוקתיות נוספות כגון הזכות לחיים ולשלמות הגוף, הזכות לכבוד וזכות הגישה לערכאות שיפוטיות, וחושפת אותם לסיכונים ולנזקים חמורים ובלתי הפיכים. המשיב הודה – במקצת המקרים בכתב, ובמקצתם בעל פה – כי סיבת מניעת המפגשים היא שביתת הרעב. למניעה זו אין בסיס בחוק, והיא אף מנוגדת להוראותיו המפורשות של המחוקק, והיא מהווה ענישה אסורה.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה של ארגון עדאלה והאגודה לזכויות האזרח בישראל, בשמם של עורכי דין וארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, נגד מניעת מפגשים של אסירים ועצורים השובתים רעב כמחאה על תנאי כליאתם הירודים עם עורכי דינם. הסנקציה מפירה זכות יסוד של האסירים והעצורים להיפגש עם עורך דין, נוטלת מהם את הערובות להגנה על זכויות חוקתיות נוספות כגון הזכות לחיים ולשלמות הגוף, הזכות לכבוד וזכות הגישה לערכאות שיפוטיות, וחושפת אותם לסיכונים ולנזקים חמורים ובלתי הפיכים. המשיב הודה – במקצת המקרים בכתב, ובמקצתם בעל פה – כי סיבת מניעת המפגשים היא שביתת הרעב. למניעה זו אין בסיס בחוק, והיא אף מנוגדת להוראותיו המפורשות של המחוקק, והיא מהווה ענישה אסורה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות