מסקנות מסכמות של ועדות זכויות האדם של האו"ם בדבר יישום האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות בישראל, ספטמבר 2010 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
מסקנות מסכמות של ועדות זכויות האדם של האו"ם בדבר יישום האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות בישראל, ספטמבר 2010
מסמכים אחרים | חוות דעת | 03.09.2010
מסקנות מסכמות של ועדות זכויות האדם של האו"ם בדבר יישום האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות בישראל, ספטמבר 2010

מסקנות מסכמות של ועדות זכויות האדם של האו"ם בדבר יישום האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות בישראל. הוועדה טוענת שהחלת הדין ההומניטארי הבינלאומי בעת עימות מזוין, וכן במצב של כיבוש, אינה שוללת את תחולת האמנה, וקובעת כי על ישראל להבטיח את יישומו המלא בישראל וכן בשטחים הכבושים, לרבות הגדה המערבית, ירושלים המזרחית, רצועת עזה ורמת הגולן. בין היתר ממליצה הוועדה לתקן את החקיקה הישראלית כך שתכלול את עקרון אי-האפליה, לפתוח בחקירות עצמאיות ומהימנות בעניין ההפרות החמורות של דיני זכויות האדם בישראל, ולחדול ממנהגה לבצע סיכול ממוקד ללא הליך שיפוטי. הוועדה מציינת בדאגה את הסגר הצבאי המוטל על עזה מאז יוני 2007.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

מסקנות מסכמות של ועדות זכויות האדם של האו"ם בדבר יישום האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות בישראל. הוועדה טוענת שהחלת הדין ההומניטארי הבינלאומי בעת עימות מזוין, וכן במצב של כיבוש, אינה שוללת את תחולת האמנה, וקובעת כי על ישראל להבטיח את יישומו המלא בישראל וכן בשטחים הכבושים, לרבות הגדה המערבית, ירושלים המזרחית, רצועת עזה ורמת הגולן. בין היתר ממליצה הוועדה לתקן את החקיקה הישראלית כך שתכלול את עקרון אי-האפליה, לפתוח בחקירות עצמאיות ומהימנות בעניין ההפרות החמורות של דיני זכויות האדם בישראל, ולחדול ממנהגה לבצע סיכול ממוקד ללא הליך שיפוטי. הוועדה מציינת בדאגה את הסגר הצבאי המוטל על עזה מאז יוני 2007.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות