המוקד להגנת הפרט - מסקנות מסכמות של ועדות זכויות האדם של האו"ם בדבר יישום האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות בישראל, ספטמבר 2010
חזרה לעמוד הקודם
03.09.2010|מסמכים אחרים|חוות דעת

מסקנות מסכמות של ועדות זכויות האדם של האו"ם בדבר יישום האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות בישראל, ספטמבר 2010

מסקנות מסכמות של ועדות זכויות האדם של האו"ם בדבר יישום האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות בישראל. הוועדה טוענת שהחלת הדין ההומניטארי הבינלאומי בעת עימות מזוין, וכן במצב של כיבוש, אינה שוללת את תחולת האמנה, וקובעת כי על ישראל להבטיח את יישומו המלא בישראל וכן בשטחים הכבושים, לרבות הגדה המערבית, ירושלים המזרחית, רצועת עזה ורמת הגולן. בין היתר ממליצה הוועדה לתקן את החקיקה הישראלית כך שתכלול את עקרון אי-האפליה, לפתוח בחקירות עצמאיות ומהימנות בעניין ההפרות החמורות של דיני זכויות האדם בישראל, ולחדול ממנהגה לבצע סיכול ממוקד ללא הליך שיפוטי. הוועדה מציינת בדאגה את הסגר הצבאי המוטל על עזה מאז יוני 2007.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים