מ' כהן-אליה, "המובן הפורמלי והמובן המהותי של מבחני המידתיות בפסיקת בג"ץ בעניין גדר הביטחון", המשפט 20 (יוני 2005), 54 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
מ' כהן-אליה, "המובן הפורמלי והמובן המהותי של מבחני המידתיות בפסיקת בג"ץ בעניין גדר הביטחון", המשפט 20 (יוני 2005), 54
מאמרים | אקדמי | 01.06.2005
מ' כהן-אליה, "המובן הפורמלי והמובן המהותי של מבחני המידתיות בפסיקת בג"ץ בעניין גדר הביטחון", המשפט 20 (יוני 2005), 54
המאמר מנתח את האופן שבו החיל בג"ץ את מבחני המידתיות בפסק דינו בפרשת בית סוריק, שפסל קטע מתוואי גדר ההפרדה מצפון לירושלים. המאמר קובע שההנמקה המשפטית בבסיס פסק הדין בעייתית. לדעתו, טוב היה עושה בג"ץ לו מיקד את הביקורת השיפוטית בשני מבחני המידתיות הראשונים, בעלי האופי הפורמאלי, ולא במבחן "המידתיות במובן הצר". סביר להניח, כי בחינה קפדנית של מבחני המידתיות הראשונים היתה מובילה לפסילת תוואי הגדר בשל משקל האינטרס הפוליטי בקביעתו. מאתר המכללה למינהל.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
המאמר מנתח את האופן שבו החיל בג"ץ את מבחני המידתיות בפסק דינו בפרשת בית סוריק, שפסל קטע מתוואי גדר ההפרדה מצפון לירושלים. המאמר קובע שההנמקה המשפטית בבסיס פסק הדין בעייתית. לדעתו, טוב היה עושה בג"ץ לו מיקד את הביקורת השיפוטית בשני מבחני המידתיות הראשונים, בעלי האופי הפורמאלי, ולא במבחן "המידתיות במובן הצר". סביר להניח, כי בחינה קפדנית של מבחני המידתיות הראשונים היתה מובילה לפסילת תוואי הגדר בשל משקל האינטרס הפוליטי בקביעתו. מאתר המכללה למינהל.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות