המוקד להגנת הפרט - בג"ץ הורה על מחיקת העתירה שהגישו המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח, שביקשה לבטל תקנה גורפת, לפיה אסיר לשעבר לא יבקר  בבית סוהר, אלא באישור נציב שב"ס: זאת, לאחר שהשב"ס הודה בפני בית המשפט כי לשון התקנה אכן גורפת מדי ולאחר שהוכנסו שינויים מסוימים בעניין זה בפקודת הנציבות
חזרה לעמוד הקודם
30.03.2009

בג"ץ הורה על מחיקת העתירה שהגישו המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח, שביקשה לבטל תקנה גורפת, לפיה אסיר לשעבר לא יבקר  בבית סוהר, אלא באישור נציב שב"ס: זאת, לאחר שהשב"ס הודה בפני בית המשפט כי לשון התקנה אכן גורפת מדי ולאחר שהוכנסו שינויים מסוימים בעניין זה בפקודת הנציבות

ביום 19.6.2006 הגישו המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל עתירה נגד תקנה 30(א) לתקנות בתי הסוהר, התשל"ח-1978, הקובעת כי אסיר לשעבר, לא יבקר בכלא ללא אישור נציב שב"ס. התקנה מייחסת "חזקת מסוכנות" לאסירים לשעבר באשר הם, בין אם הוכח חשש ספציפי - שביקור בכלא של אסיר לשעבר יפגע בשלום הציבור או בביטחון בית הסוהר - בין אם לאו. בעתירה טענו הארגונים, כי ביצירת איסור רחב וגורף על כל אדם שהוחזק בעבר בחזקת השב"ס, אין התקנה מבחינה בין מי שריצו עונשי מאסר בגין עבירות חמורות לבין מי שריצו עונשי מאסר בגין עבירות קלות, ובין אלו לבין מי שיצאו זכאים בדינם, או ששוחררו ממעצרם מבלי שהוגש נגדם כתב אישום. כמו כן, התקנה חלה באופן גורף גם על מי שהרשעתם התיישנה או נמחקה בהתאם לחוק המרשם הפלילי, וגם על מי שריצו עונשם בעבודות שירות. העותרים טענו, בין השאר, כי התקנה הינה שרירותית, פוגעת בזכות האדם לכבוד, ועוקפת את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. חוק זה קובע כי, ככלל, אין לעשות שימוש בהרשעה פלילית שהתיישנה. עוד נטען בעתירה, כי התקנה פוגעת באופן לא מידתי בזכויות יסוד של הכלואים במתקני הכליאה של השב"ס, אשר זכאים לביקורים של יקיריהם.

בתום הדיון, שנערך ביום 12.3.2009, הורה ביהמ"ש על מחיקת העתירה, תוך ציון כמה מהשינויים שערך השב"ס בפקודת הנציבות, העוסקת בביקורי אסירים לשעבר בבתי הכלא, ביניהם: מתן מענה לבקשות של אסירים לשעבר לבקר אצל כלואים בבתי סוהר בתוך 14 ימים; התחייבות המדינה לכך שאסירים לשעבר, שהרשעתם נמחקה, לא ייחשבו להבא ככאלו; התחייבות המדינה, כי מי שנעצרו בעבר לצרכי חקירה בלבד, ולא הוגשו נגדם כתבי אישום, ועברו שישה חודשים מיום שחרורם, יוצאו אף הם מהקטגוריה של אסירים לשעבר; התחייבות המדינה, כי מי שהיו עצירים עד תום ההליכים, ולא הוגשו נגדם כתבי אישום, יידרשו להמשיך ולהגיש בקשות לביקור בכלא משך תקופה מוגבלת של חמש שנים.