בג"ץ 5154/06 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 5154/06 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 20.06.2006
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד והאגודה לזכויות האזרח לבטל תקנה שאדם שהיה אסיר פלילי לא יבקר אסיר בבית סוהר אלא באישור נציב שב"ס. קטגוריית ה"אסיר לשעבר", בהקשר זה, הינה שרירותית ופוגעת בזכות האדם לכבוד, שכן אין קשר הכרחי בין היותו של אדם "אסיר פלילי" לשעבר ובין החשש שמא ביקורו בכלא יפגע בשלום הציבור או בביטחון בית הסוהר. קטגוריה רחבה זו גם אינה מבחינה כלל בין מי שריצו עונשי מאסר בגין עברות חמורות ובין מי שריצו עונשי מאסר קצרים בעבר הרחוק (וביניהם כאלה שהרשעתם כבר התיישנה או נמחקה בהתאם לחוק המרשם הפלילי), או שנעצרו וכלל לא הועמדו לדין או הורשעו. מאתר האגודה לזכויות האזרח בישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות