חוות דעת של המוקד להגנת הפרט בעניין ההצעה שמגבשת ועדת שרים, להרעה בתנאי המאסר של אסירי חמאס הכלואים בישראל, כאמצעי לחץ פוליטי לקדום עניינו של החייל גלעד שליט: ההצעה מנוגדת לדין הבינלאומי ולחוק הישראלי ולפיכך פסולה מעיקרה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
31.03.2009
חוות דעת של המוקד להגנת הפרט בעניין ההצעה שמגבשת ועדת שרים, להרעה בתנאי המאסר של אסירי חמאס הכלואים בישראל, כאמצעי לחץ פוליטי לקדום עניינו של החייל גלעד שליט: ההצעה מנוגדת לדין הבינלאומי ולחוק הישראלי ולפיכך פסולה מעיקרה
חוות דעת של המוקד להגנת הפרט בעניין ההצעה שמגבשת ועדת שרים, להרעה בתנאי המאסר של אסירי חמאס הכלואים בישראל, כאמצעי לחץ פוליטי לקדום עניינו של החייל גלעד שליט: ההצעה מנוגדת לדין הבינלאומי ולחוק הישראלי ולפיכך פסולה מעיקרה

ביום 18.3.09 הודיע שר המשפטים, דניאל פרידמן - העומד בראש ועדת שרים מיוחדת לגיבוש המלצות להרעה בתנאי כליאתם של אסירים המשויכים לארגון חמאס, הכלואים בבתי כלא בישראל - כי על מנת "להשוות את תנאי כליאתם לאלו של גלעד שליט", תישללנה מאסירים המשויכים לחמאס וכלואים בישראל הזכות לביקורי משפחה וזכויות נוספות. הוועדה הוקמה על פי החלטת ממשלה, כתגובה לכישלון המגעים בנושא חילופי האסירים בין ישראל לארגון חמאס.

בשל החשש כי הוועדה תקבל את הצעת השר, מפרסם המוקד חוות דעת משפטית הפוסלת את ההצעה. חוות הדעת מוכיחה כי מדובר בהצעה קיצונית ובלתי סבירה, העומדת בסתירה לחובות ישראל מתוקף המשפט הבינלאומי ההומניטארי והדין הישראלי. זאת משום הפגיעה בזכות לביקורי משפחות של אסירי חמאס, אפלייתם לעומת אסירים מארגונים אחרים, ענישתם הקולקטיבית והשימוש באסירים כקלפי מיקוח.

חוות הדעת, המגובה במקורות משפט ישראליים ובינלאומיים, מוכיחה בין השאר, כי פגיעה בזכויות הביקור של אותם כלואים מהווה פגיעה קשה בזכות היסוד לחיי משפחה, הן של האסיר והן של משפחתו, כפי שמחייבות אמנת ג'נבה הרביעית ואמנות בינלאומיות אחרות, שישראל צד להן. כן מתריעה חוות הדעת על האפליה הפסולה של אותם אסירים לצד ענישתם הקולקטיבית על בסיס שיוכם הפוליטי בלבד ומדגישה כי מדובר בענישה פסולה, המנוגדת למשפט הישראלי ולמשפט הבינלאומי ההומניטארי.

בנוסף קובעת חוות הדעת כי מחויבותה של ישראל, מתוקף אמנות ג'נבה, להבטיח את זכויות הכלואים, אינה כפופה לעיקרון ההדדיות. כלומר, הפרת האמנה על ידי צד אחד אינה מבטלת את מחויבות הצד האחר לאמנה. הפגיעה בזכויות הכלואים לשם הפעלת לחץ פוליטי הוא עניין פסול במשטר דמוקרטי ואסור בתכלית האיסור.

לצפייה בחוות הדעת מיום 29.3.2009


הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 18.3.09 הודיע שר המשפטים, דניאל פרידמן - העומד בראש ועדת שרים מיוחדת לגיבוש המלצות להרעה בתנאי כליאתם של אסירים המשויכים לארגון חמאס, הכלואים בבתי כלא בישראל - כי על מנת "להשוות את תנאי כליאתם לאלו של גלעד שליט", תישללנה מאסירים המשויכים לחמאס וכלואים בישראל הזכות לביקורי משפחה וזכויות נוספות. הוועדה הוקמה על פי החלטת ממשלה, כתגובה לכישלון המגעים בנושא חילופי האסירים בין ישראל לארגון חמאס.

בשל החשש כי הוועדה תקבל את הצעת השר, מפרסם המוקד חוות דעת משפטית הפוסלת את ההצעה. חוות הדעת מוכיחה כי מדובר בהצעה קיצונית ובלתי סבירה, העומדת בסתירה לחובות ישראל מתוקף המשפט הבינלאומי ההומניטארי והדין הישראלי. זאת משום הפגיעה בזכות לביקורי משפחות של אסירי חמאס, אפלייתם לעומת אסירים מארגונים אחרים, ענישתם הקולקטיבית והשימוש באסירים כקלפי מיקוח.

חוות הדעת, המגובה במקורות משפט ישראליים ובינלאומיים, מוכיחה בין השאר, כי פגיעה בזכויות הביקור של אותם כלואים מהווה פגיעה קשה בזכות היסוד לחיי משפחה, הן של האסיר והן של משפחתו, כפי שמחייבות אמנת ג'נבה הרביעית ואמנות בינלאומיות אחרות, שישראל צד להן. כן מתריעה חוות הדעת על האפליה הפסולה של אותם אסירים לצד ענישתם הקולקטיבית על בסיס שיוכם הפוליטי בלבד ומדגישה כי מדובר בענישה פסולה, המנוגדת למשפט הישראלי ולמשפט הבינלאומי ההומניטארי.

בנוסף קובעת חוות הדעת כי מחויבותה של ישראל, מתוקף אמנות ג'נבה, להבטיח את זכויות הכלואים, אינה כפופה לעיקרון ההדדיות. כלומר, הפרת האמנה על ידי צד אחד אינה מבטלת את מחויבות הצד האחר לאמנה. הפגיעה בזכויות הכלואים לשם הפעלת לחץ פוליטי הוא עניין פסול במשטר דמוקרטי ואסור בתכלית האיסור.

לצפייה בחוות הדעת מיום 29.3.2009


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות