ממידע שהגיע אל המוקד להגנת הפרט עולה, כי בבנק הדואר מסרבים לבצע הפקדות כספים לחשבונות של אסירים פלסטינים הכלואים בישראל: המוקד דורש לקבל לידיו את הנוהל ולשנות מיידית את המדיניות הפסולה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
15.06.2009
ממידע שהגיע אל המוקד להגנת הפרט עולה, כי בבנק הדואר מסרבים לבצע הפקדות כספים לחשבונות של אסירים פלסטינים הכלואים בישראל: המוקד דורש לקבל לידיו את הנוהל ולשנות מיידית את המדיניות הפסולה
ממידע שהגיע אל המוקד להגנת הפרט עולה, כי בבנק הדואר מסרבים לבצע הפקדות כספים לחשבונות של אסירים פלסטינים הכלואים בישראל: המוקד דורש לקבל לידיו את הנוהל ולשנות מיידית את המדיניות הפסולה

מתלונות שהגיעו לידי המוקד לאחרונה עולה כי בנק הדואר עושה בחשבונות "הקנטינה" של האסירים הכלואים בישראל כבשלו וקובע על דעת עצמו, וללא סמכות, אילו סכומים יוכלו בני משפחות האסירים ושלוחיהם להפקיד בחשבונות  הכלואים.  

על פי פקודת נציבות שב"ס בנושא,קיימת לכל אסיר הזכות לרכוש מוצרים בקנטינה של בית הכלא עד סכום של אלף וחמש מאות שקלים בחודש. לצורך כך יכולים בני משפחה של כלוא להפקיד את הסכום בחשבונו, באמצעות בנק הדואר.

למרות זאת, בבואם להפקיד את הכספים, נתקלו לאחרונה בני משפחות הכלואים בסירוב לבצע את ההפקדה בסניפים שונים של בנק הדואר. באחד המקרים נמסר למשפחת האסיר, כי החשבון  סגור ולא ניתן לבצע הפקדה. במקרה אחר נאמר למפקיד כי הוא, המפקיד,  עבר את מגבלת הסכום המותר להפקדה על ידו. כאמור, סירוב בנק הדואר לבצע את ההפקדה נעשה על דעתו בלבד ובניגוד לפקודות נציבות השב"ס.

ביום 26.5.2009 פנה המוקד למנהל בנק הדואר, בדרישה לקבל הבהרות לגבי התנהלות הבנק, שעושה דין לעצמו ומתעלם במפגיע מהוראות פקודת נציבות שב"ס, תוך הפרת זכויות הכלואים ובני משפחותיהם. המוקד דורש לקבל לידיו את הנוהל על פיו פועל בנק הדואר בכל הנוגע להפקדות כספים בחשבונות הכלואים. כן דורש המוקד לשנות את המדיניות השרירותית והפסולה של הבנק.


לצפייה במכתב מיום 26.5.2009

קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף

מתלונות שהגיעו לידי המוקד לאחרונה עולה כי בנק הדואר עושה בחשבונות "הקנטינה" של האסירים הכלואים בישראל כבשלו וקובע על דעת עצמו, וללא סמכות, אילו סכומים יוכלו בני משפחות האסירים ושלוחיהם להפקיד בחשבונות  הכלואים.  

על פי פקודת נציבות שב"ס בנושא,קיימת לכל אסיר הזכות לרכוש מוצרים בקנטינה של בית הכלא עד סכום של אלף וחמש מאות שקלים בחודש. לצורך כך יכולים בני משפחה של כלוא להפקיד את הסכום בחשבונו, באמצעות בנק הדואר.

למרות זאת, בבואם להפקיד את הכספים, נתקלו לאחרונה בני משפחות הכלואים בסירוב לבצע את ההפקדה בסניפים שונים של בנק הדואר. באחד המקרים נמסר למשפחת האסיר, כי החשבון  סגור ולא ניתן לבצע הפקדה. במקרה אחר נאמר למפקיד כי הוא, המפקיד,  עבר את מגבלת הסכום המותר להפקדה על ידו. כאמור, סירוב בנק הדואר לבצע את ההפקדה נעשה על דעתו בלבד ובניגוד לפקודות נציבות השב"ס.

ביום 26.5.2009 פנה המוקד למנהל בנק הדואר, בדרישה לקבל הבהרות לגבי התנהלות הבנק, שעושה דין לעצמו ומתעלם במפגיע מהוראות פקודת נציבות שב"ס, תוך הפרת זכויות הכלואים ובני משפחותיהם. המוקד דורש לקבל לידיו את הנוהל על פיו פועל בנק הדואר בכל הנוגע להפקדות כספים בחשבונות הכלואים. כן דורש המוקד לשנות את המדיניות השרירותית והפסולה של הבנק.


לצפייה במכתב מיום 26.5.2009

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות